Pågående åtgärder

Åtgärderna i programmet för bekämpning av våld mot kvinnor är inriktade på att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Målet är att öka medvetenheten om problemet och hjälpa offren att hitta de stödtjänster de behöver. I programmet ingår totalt 32 åtgärder.

Nedan presenteras några av de åtgärder som pågår som bäst.