Hoppa till innehåll
Media

Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor

Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor godkändes i oktober 2020. Målet är att öka medborgarnas och myndigheternas medvetenhet om det våld som kvinnor utsätts för och att förbättra förfarandet för att hänvisa offren till stödtjänster. Programmet är en viktig del av regeringens insatser för att minska våldet och förbättra brottsoffrens ställning.

Ett genomgående tema i programmet för bekämpning av våld mot kvinnor är det våldsförebyggande arbetet. I programmet betonas vikten av att ingripa i digitalt våld och hedersrelaterat våld. Det är också viktigt att utbilda dem som deltar i förundersöknings- och straffprocessen samt myndigheterna på brottspåföljdsområdet. Programmet syftar dessutom till att öka arbetet med dem som utövar våld. I programmet ingår totalt 32 åtgärder.

Kontaktinformation

Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt brottsoffer  brottsbekämpning  0295150418  

Tillbaka till toppen