Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor

Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor godkändes i oktober 2020. Målet med programmet är att öka medvetenheten om våldet mot kvinnor och att förbättra förfarandet för att hänvisa offren till lämpliga tjänster.

I programmet för bekämpning av våld mot kvinnor betonas vikten av att ingripa i digitalt våld och hedersrelaterat våld. Det är också viktigt att utbilda de myndigheter som deltar i straffprocessen och effektivisera arbetet med dem som utövar våld.

Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor 2020–2023 har utarbetats av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet. Vid beredningen har arbetsgruppen hört forskare, organisationer och myndigheter som specialiserat sig på våldsförebyggande arbete. Programmet är en viktig del av regeringens insatser för att minska våldet och förbättra offrets ställning.

Kontaktinformation

Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Esikunta brottsoffer  brottsbekämpning  0295150418