Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor

Målet med programmet är att öka medvetenheten om våldet mot kvinnor och att förbättra förfarandet för att hänvisa offren till lämpliga tjänster.

 De viktigaste helheterna gäller bland annat förebyggande av våld och rehabiliteringen av förövarna, skyddsåtgärder för att hjälpa personer som utsätts för upprepat våld samt hedersrelaterat våld, våld och trakasserier på webben och andra nya former av våld.

I beredningsarbetet beaktas bland annat de rekommendationer som Finland fått i fråga om bekämpning av våld mot kvinnor samt andra pågående eller slutförda program som gäller temat. Vid beredningen samarbetar man också med den kommission för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet som tillsatts av statsrådet.

Kontaktinformation

Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Esikunta brottsoffer  brottsbekämpning  0295150418