Justitieministeriets förordning om orter där tingsrätterna sammanträder och har kansli

OM014:00/2024 Lagstiftningsprojekt

En ny förordning utfärdas

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM014:00/2024

Ärendenummer VN/2291/2024

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 18.1.2024 – 22.3.2024

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 135/2024

Kontaktperson
Anne Hallavainio, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 049
[email protected]

Sammandrag

En ny förordning utfärdas

Utgångspunkter

Domstolsmyndighetens initiativ