Förslag till EU-direktiv om straffrättsliga åtgärder för bekämpande av penningtvätt

OM030:00/2017 Lagstiftningsprojekt

-

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM030:00/2017

Ärendenummer OM 2/481/2017, VN/3411/2018 , VN/3411/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.1.2017 – 11.12.2020

Datum för tillsättande 1.1.2017

Lagberedning

RP om ändring av 32 kap. i strafflagen
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 19.8.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 41/2020
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 43/2020
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  22.10.2020
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 169/2020

Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia. Ehdotetuilla lainsäädäntömuutoksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

KontaktpersonSami Kiriakos, justitieministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Kontaktperson
Sami Kiriakos, Lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Mål och resultat

Europeiska kommissionen lade den 21 december 2016 fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga åtgärder för bekämpande av penningtvätt.

Sammandrag

-

Utgångspunkter

-

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.