Statsrådets förordning om uppgifter som ska registreras i det positiva kreditupplysningsregistret

OM045:00/2022 Lagstiftningsprojekt

De föreslagna bestämmelserna gäller detaljerna för rapporteringen av kreditens ändamål, amorteringssätt och ränta samt för säkerhet som ställs för krediten.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM045:00/2022

Ärendenummer VN/17510/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 10.6.2022 – 8.9.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 811/2022

Kontaktperson
Antti Laitila, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 081
[email protected]

Mål och resultat

I förordningen föreslås närmare bestämmelser om uppgifter som ska registreras i det positiva kreditupplysningsregistret. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till en lag om ett positivt kreditupplysningsregister och till lagar som har samband med den (RP 22/2022 rd) behandlas som bäst av riksdagen. Enligt förslaget till lag om ett positivt kreditupplysningsregister får närmare bestämmelser om de tekniska och innehållsmässiga detaljerna om vissa uppgifter som ingår i registret utfärdas genom statsrådets förordning. Dessa uppgifter gäller bland annat kreditens basuppgifter, ränta, säkerhet och amorteringssätt.

Sammandrag

De föreslagna bestämmelserna gäller detaljerna för rapporteringen av kreditens ändamål, amorteringssätt och ränta samt för säkerhet som ställs för krediten.