Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet

OM054:00/2021 Organ

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet
Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet behandlar bland annat ärenden som gäller utveckling av rättsvården, förebyggande av marginalisering och överskuldsättning samt tillgodoseende av de grundläggande fri- och rättigheterna. Ministerarbetsgruppen behandlar också ärenden med anknytning till den inre säkerheten och asyl- och flyktingpolitiken.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM054:00/2021

Ärendenummer VN/4196/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 4.7.2019 – 19.6.2023

Datum för tillsättande 4.7.2019

Typ av organ Arbetsgrupp

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Kontaktperson
Vava Lunabba, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 120
[email protected]

Sammandrag

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet
Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet behandlar bland annat ärenden som gäller utveckling av rättsvården, förebyggande av marginalisering och överskuldsättning samt tillgodoseende av de grundläggande fri- och rättigheterna. Ministerarbetsgruppen behandlar också ärenden med anknytning till den inre säkerheten och asyl- och flyktingpolitiken.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

Ministerarbetsgrupp: användningen av medling stärks

JM Pressmeddelande 28.5.2020 13.02