Fortsatta åtgärder i fråga om konsumentkrediter till följd av coronasituationen

OM074:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Väliaikaista hintasääntelyä ja suoramarkkinointikieltoa jatketaan pääosin saman sisältöisenä kuin aiemmin (1.7.-31.12.2020) voimassa olleessa väliaikaisessa laissa. Uusi väliaikainen laki on tullut voimaan 1.1.2021, ja se on voimassa 30.9.2021 saakka.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM074:00/2020

Ärendenummer VN/23227/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 13.10.2020 –

Datum för tillsättande 13.10.2020

Lagberedning

HE laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 12.11.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 48/2020
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  26.11.2020
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 212/2020

Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan kuluttajansuojalain kuluttajaluottoja koskevan luvun väliaikaista muuttamista siten, että muille kuin hyödykesidonnaisille luotoille asetettua 10 prosentin korkokattoa jatkettaisiin. Lisäksi jatkettaisiin luottojen suoramarkkinointikieltoa.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Kontaktperson
Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 554
[email protected]

Sammandrag

Väliaikaista hintasääntelyä ja suoramarkkinointikieltoa jatketaan pääosin saman sisältöisenä kuin aiemmin (1.7.-31.12.2020) voimassa olleessa väliaikaisessa laissa. Uusi väliaikainen laki on tullut voimaan 1.1.2021, ja se on voimassa 30.9.2021 saakka.

Utgångspunkter

Covid-19-epidemian vaikutukset ovat olleet merkittäviä, ja epidemiatilanne voi vieläkin vaikeuttaa kuluttajien taloudellista asemaa. On oletettavaa, että useat kuluttajat joutuvat aiempaa useammin turvautumaan luottorahoitukseen. On niin ikään ennakoitavissa, että poikkeustilanne tulee heijastumaan pidemmällä aikavälillä kasvavina velkaongelmina. Tämän johdosta on katsottu aiheelliseksi esittää väliaikaisia lainsäädäntömuutoksia sekä luottojen hinnoitteluun että niiden markkinointiin.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.