Genomförandet av det språkpolitiska programmet

OM133:00/2023 Projekt

Enligt Petteri Orpos regeringsprogrammet främjas de språkliga rättigheterna genom att genomförandet av de åtgärder som anges i det språkpolitiska programmet fortsätter.

Det språkpolitiska programmet godkändes som statsrådets principbeslut den 16 juni 2022.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM133:00/2023

Ärendenummer VN/26428/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 16.6.2023 – 16.4.2027

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.2 Den finländska rättsstaten och demokratin stärks

Kontaktperson
Pamela Sarasmo, Hallitussihteeri
tel. +358 295 150 077
[email protected]

Mål och resultat

Målet med det språkpolitiska programmet är att bemöta de utmaningar som de olika språken står inför. Målen för det språkpolitiska programmet är att skydda, revitalisera, stödja och stärka de inhemska språken. Barn och unga står i centrum för det språkpolitiska programmet: att språken förs vidare från en generation till en annan måste kunna tryggas även i framtiden. Det språkpolitiska programmet innehåller sju olika målhelheter som innehåller sammanlagt 20 åtgärder.

Sammandrag

Enligt Petteri Orpos regeringsprogrammet främjas de språkliga rättigheterna genom att genomförandet av de åtgärder som anges i det språkpolitiska programmet fortsätter.

Det språkpolitiska programmet godkändes som statsrådets principbeslut den 16 juni 2022.

Utgångspunkter

Enligt Petteri Orpos regeringsprogrammet främjas de språkliga rättigheterna genom att genomförandet av de åtgärder som anges i det språkpolitiska programmet fortsätter.

Det språkpolitiska programmet godkändes som statsrådets principbeslut den 16 juni 2022.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet