Sammansättning

Statsrådet utser datasekretessnämnden för tre år i sänder. Den nuvarande nämndens verksamhetsperiod är 1.1.2015 – 31.12.2020

Datasekretessnämndens sammansättning (suppleanten inom parentes):

Ordförande:

juris licentiat Pekka Nurmi
(specialsakkunnig Leena Vettenranta, justitieministeriet)

Vice ordförande:

professor Ahti Saarenpää, Lapplands universitet
(äldre regeringssekreterare Kirsi Taipale, jord- och skogsbruksministeriet)

Medlemmar:

förvaltningsdirektör Eila Ratasvuori, Helsingfors stad
(förvaltningsöverläkare Lasse Lehtonen, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt)

konsult Pertti Saloranta, Tavastehus
(överingenjör Tapani Tarvainen, Jyväskylä universitet)

direktör Lea Mäntyniemi, Finansbranschens Centralförbund r.f.
(lagstiftningsråd Sanna Helopuro, statsrådets kansli)

chefsjurist Hannu Rautiainen, Finlands Näringsliv
(jurist Minna Aalto-Setälä, Centralhandelskammaren)

specialist Tuula Sario, Esbo
(chefsjurist Timo Koskinen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation rf)

Datasekretessnämndens sekreterare:

juris magister Tanja Jaatinen