Den digitala världen och våldet

Justitieministeriet ordnar i samarbete med Kvinnoorganisationernas Centralförbund ett seminarium om digitalt våld mot kvinnor på internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november 2021. Seminariet öppnas av justitieminister Anna-Maja Henriksson. Evenemanget ordnas som en del av programmet för bekämpning av våld mot kvinnor.

Det digitala våldet är ett fenomen som är bekant för många offer för våld i nära relationer, men i den finländska diskussionen om våld och i myndigheternas verksamhet har man ännu inte fäst stor uppmärksamhet vid saken. Spelvärlden och spelkulturen är traditionellt maskulin, och spelens könsroller har upprätthållit en stereotypisk kvinnobild. På seminariet öppnas olika perspektiv på digitalt våld och diskuteras könsstereotyperna i spel och könsrelaterat våld inom spelbranschen.

På förmiddagen hörs ett anförande av Emma Short, biträdande professor vid De Montfort-universitetet, Elena Martellozzo, biträdande professor vid Middlesex universitet, och Paula Bradbury, kriminologilektor, om digitalt våld. Docent Tuija Saresma från Jyväskylä universitet talar om hatretorik på webben. Suvi Nipuli, utvecklingschef för Institutet för hälsa och välfärd, och Sonja Tihveräinen, doktorsavhandling vid Tammerfors universitet, talar om ingripande i digitalt våld i skyddshem.

På eftermiddagen Taina Myöhänen, ordförande för We in Games Finland  rf presenterar ett projekt som syftar till att göra spelens könsroller och världsbild mångsidigare. Seminariet avslutas med en paneldiskussion om spel, kön och könsrelaterat våld.

Seminariet ordnas i Bankssalen (Alexandersgatan 7, Helsingfors). Dessutom kan seminariet följas på distans. Anmälningar kan göras fram till 19.11 via denna länk.

Se seminariets program på finska. Seminariet hålls på finska och delvis på engelska.
 

Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Esikunta brottsoffer  brottsbekämpning  0295150418