Den digitala världen och våldet

Justitieministeriet ordnade i samarbete med Kvinnoorganisationernas Centralförbund ett seminarium om digitalt våld mot kvinnor på internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november 2021. Evenemanget ordnades som en del av programmet för bekämpning av våld mot kvinnor.

Det digitala våldet är ett fenomen som är bekant för många offer för våld i nära relationer, men i den finländska diskussionen om våld och i myndigheternas verksamhet har man ännu inte fäst stor uppmärksamhet vid saken. Spelvärlden och spelkulturen är traditionellt maskulin, och spelens könsroller har upprätthållit en stereotypisk kvinnobild. På seminariet öppnades olika perspektiv på digitalt våld och diskuteras könsstereotyperna i spel och könsrelaterat våld inom spelbranschen.

Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt brottsoffer  brottsbekämpning  0295150418