Medlemskap i delegationen för etniska relationer kan sökas fram till den 17 april 2020

Statsrådet tillsätter under våren en ny delegation för etniska relationer (ETNO) för sin sjunde period 2020–2024. Föreningar, samfund och sammanslutningar av dessa kan ansöka om medlemskap i delegationen som finns i anslutning till justitieministeriet. Föreningarna kan ansöka om medlemskap i den nationella delegationen som omfattar hela Finland och/eller i dess sju regionala delegationer.

Medlemskap i den nationella delegationen för etniska relationer kan sökas av föreningar som företräder invandrare eller andra etniska och religiösa minoriteter. När det gäller de regionala delegationerna kan medlemskap sökas av föreningar som är verksamma inom den regionala delegationens verksamhetsområde.

Med tanke på representativiteten är det viktigt att föreningen representerar invandrade och etniska minoriteter eller är verksam bland dessa. Ansökan önskas av föreningar och takorganisationer som grundats av eller företräder invandrare. Vid bedömningen av ansökan anses det som en fördel bl.a. att personer som flyttat till landet, olika etniska minoriteter och olika kön är representerade i föreningens styrelse och verksamhet, att föreningen har beredskap att vara medlem i delegationen samt att föreningens aktiviteter främjar goda relationer mellan befolkningsgrupperna.

Föreningarna kan också lämna in en gemensam ansökan om medlemskap. Då är det fråga om en sammanslutning av föreningar. Om sökanden är en sammanslutning av föreningar måste minst en av föreningarna vara en registrerad förening medan de andra kan vara mer inofficiella samfund.

Ansökningstiden till medlemskap i ETNO börjar den 17.2.2020 och går ut den 17.4.2020 kl. 16.15.

Ansökningsblankett finns här.

Läs hela ansökningsanvisningen här.
Läs dataskyddsbeskrivningen här.

Mer information om ansökan

Peter Kariuki, överinspektör 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val ETNO  etniska relationer  0295150191  


Mia Luhtasaari, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess ETNO  etniska relationer  0295150130