Stöd för ministeriets ledning

Stödet för ledningen bistår ministeriets ledning vid strategisk beredning, utveckling av ministeriets ledningssystem samt svarar för beredningen av och sekreteraruppgifterna vid högsta ledningens möten.

Ledningens expert Tea Skog

Kontaktinformation för stöd för ministeriets ledning

Maija Säkäjärvi, Ledningens expert 
Justitieministeriet, Förvaltningsenheten, Stöd för ledningen 0295150124   förnamn.efternamn@om.fi


Helena Pirinen, administrativ medarbetare 
Justitieministeriet, Förvaltningsenheten, Stöd för ledningen 0295150198   förnamn.efternamn@om.fi


Venla Salmi, konsultativ tjänsteman 
Justitieministeriet, Förvaltningsenheten, Stöd för ledningen 0295150064   förnamn.efternamn@om.fi