Uppföljning av regeringsprogrammet

Regeringens handlingsplan är ett verktyg för att följa upp åtgärder som är av central betydelse för att genomföra regeringsprogrammet. Åtgärderna har delats in i strategiska helheter i enlighet med regeringsprogrammet. Den trygga rättsstaten Finland är en av helheterna. Justitieministeriet har huvudansvaret för största delen av de åtgärder som ingår i denna helhet. På den här sidan kan du följa hur åtgärderna framskrider. Uppgifterna uppdateras från statsrådets projektinformation.

Justitieministeriets arbete för genomförandet av regeringsprogrammet
Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering och regeringens handlingsplan Lägesrapport om regeringens handlingsplan