Hoppa till innehåll
Media

Det nationella demokratiprogrammet 2025: verksamhetsplan

Verksamhetsplanen för demokratiprogrammet baseras på skrivningar i regeringsprogrammet. I verksamhetsplanen fastställs åtgärderna och tidtabellen för de demokratiprojekt som ska genomföras under regeringsperioden. Verksamhetsplanen kompletteras under programperioden utgående från lägesbedömning och samråd. 

Verksamhetsplanen uppdateras årligen. Statsrådets principbeslut om demokratiprogrammet 2025 utarbetas 2022 med verksamhetsplanen som grund. 

Det nationella demokratiprogrammet 2025: lägesrapport och fortsatta åtgärder (27.10.2021)  

Verksamhetsplanen för demokratiprogrammet 2020-2021

Tillbaka till toppen