Taloudenhallinnan neuvottelukunta

Valtioneuvosto on asettanut taloudenhallinnan neuvottelukunnan neljän vuoden toimikaudeksi 2.5.2019–1.5.2023.

Taloudenhallinnan neuvottelukunta toimii oikeusministeriön yhteydessä taloustietämyksen kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyön edistämistä varten.

Taloudenhallinnan neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää taloudenhallintaa koskevaa tietämystä, kasvatusta ja tutkimusta sekä talousneuvonnan
kehittämistä
2) tukea ja edistää viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä taloudenhallinnan
kehittämisessä ja ylivelkaantumisen ennalta ehkäisemissä
3) edistää muulla 1 tai 2 kohtaa vastaavalla tavalla taloudenhallintaa yhteiskunnassa.

Kokoonpano

(henkilökohtaiset varajäsenet suluissa) 

Puheenjohtaja:
kansliapäällikkö Pekka Timonen, oikeusministeriö

Varapuheenjohtaja:
osastopäällikkö Antti Neimala, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet:

erityisasiantuntija Virva Juurikkala, sosiaali- ja terveysministeriö
(tutkimusprofessori Pasi Moisio, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL)

johtaja Anja Peltonen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
(johtava asiantuntija Taina Mäntylä, Kilpailu- ja kuluttajavirasto)

opetusneuvos Kristiina Kaihari, Opetushallitus
(professori Minna Autio, Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta)

asiantuntija Tiina Saarela, kirkkohallitus
(kehittämissuunnittelija Ville Kujanpää, Suomen Setlementtiliitto)

kuluttajaekonomisti Paula Pessi, Kuluttajaliitto ry
(edunvalvonta-asiantuntija Tiina Vyyryläinen, Kuluttajaliitto ry)

johtava hallintovouti Riina Tammenkoski, Valtakunnanvoudinvirasto
(kihlakunnanvouti Marika Valjakka, Suomen Kihlakunnanvoudit ry)

professori Panu Kalmi, Vaasan yliopisto
(projektisuunnittelija Anna-Riitta Lehtinen, Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta)

talous- ja velkaneuvoja Aila Kronqvist, Velkaneuvonta ry
(johtaja Teija Hyytiäinen, Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri)

viestintäpäällikkö Elina Antila, FINE vakuutus- ja rahoitusneuvonta
(asiantuntija Jussi Karhunen, Finanssiala ry)

neuvonnan johtaja Teija Jerkku, Marttaliitto ry
(kehittämispäällikkö Salka Orivuori, Marttaliitto ry)

toiminnanjohtaja Juha A. Pantzar, Takuusäätiö
(takausjohtaja Minna Backman-Grönqvist, Takuusäätiö)

vanhempi viestintäasiantuntija Richard Brander, Suomen Pankki
(pääanalyytikko Sampo Alhonsuo, Finanssivalvonta)

liiketoiminnanjohtaja Jouni Muhonen, Suomen Asiakastieto
(myynti- ja markkinointijohtaja Andreas Lindroos, Suomen Perimistoimistojen Liitto ry)

sosiaalipoliittinen asiantuntija Iiris Hynönen, Suomen Lukiolaisten Liitto
(puheenjohtaja Elias Tenkanen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry)

sosiaalipolitiikan asiantuntija Sakari Tuomisto, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
(työelämäpolitiikan asiantuntija Antti Hallia, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry)