Tavoitteena avoin, aktiivinen ja turvallinen yhteiskunta

Suomi on hyvinvointiyhteiskunta, mikä yksilölle merkitsee oikeutta ihmisarvoiseen ja täysipainoiseen, aktiiviseen elämään sekä mahdollisuutta saada tietoja omista oikeuksista ja velvollisuuksista. Oikeusministeriön tavoitteena on varmistaa, että ihmiset voivat luottaa näiden oikeuksien toteutumiseen.

Oikeusministeriön vastuut - lainvalmistelu, lainkäyttö, muu oikeudenhoito ja rangaistusten täytäntöönpano - kuuluvat valtion ydinalueelle. Suomen EU-jäsenyys on lisännyt alan kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisiä työtehtäviä ministeriössä. Tärkeää on huolehtia oikeusjärjestyksen selkeydestä ja ymmärrettävyydestä, kun EU:n säädökset ja kansainväliset velvoitteet jatkuvasti lisääntyvät.

Oikeusministeriössä tehtävän työn tavoite - avoin, aktiivinen ja turvallinen yhteiskunta - on olennainen paitsi yleisen hyvinvoinnin, myös suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn kannalta.