Oikeusministeriön tehtävät

Tehtävät

Oikeusministeriön toimiala ja tehtävät määritellään valtioneuvoston ohjesäännössä ja valtioneuvoston asetuksessa oikeusministeriöstä.

Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat

 • tuomioistuimet
 • Tuomioistuinvirasto
 • Rikosseuraamuslaitos, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus
 • Syyttäjälaitos
 • Valtakunnanvoudinvirasto, ulosottovirastot
 • valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirit
 • konkurssiasiamiehen toimisto
 • Oikeusrekisterikeskus
 • Onnettomuustutkintakeskus
 • lapsiasiavaltuutetun toimisto
 • tasa-arvovaltuutetun toimisto
 • tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminto
 • tietosuojavaltuutetun toimisto
 • yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
 • yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta
 • saamelaiskäräjät
 • Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti
 • kuluttajariitalautakunta
 • tuomarinvalintalautakunta
 • tuomarinkoulutuslautakunta
 • oikeudenkäyntiavustajalautakunta
 • nimilautakunta

 

Oikeusministeriön tehtävät ovat

 • lainvalmistelu valtiosääntöoikeuden, yleisen hallinto-oikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden alalla, sekä muut lainsäädäntöasiat, jotka eivät kuulu toisen ministeriön toimialaan
 • valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen ja EU-oikeudellinen neuvonta
 • tuomioistuimet, oikeudenkäyntimenettely ja oikeudellinen jaotus
 • oikeusapu ja yleinen asianajajayhdistys
 • talous- ja velkaneuvonta
 • yleinen edunvalvonta
 • syyttäjäntoimi
 • ulosottotoimi ja konkurssipesien hallinnon valvonta
 • sakkorangaistusten, yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpano
 • rikoksentorjunnan ja muun kriminaalipolitiikan yleinen suunnittelu
 • rikoksen uhrien aseman kehittäminen, jos asia ei kuulu toisen ministeriön toimialaan
 • rikosrekisteri ja muut oikeusrekisterit
 • armahdusasiat
 • avioliitto-oikeudelliset hakemukset
 • kansainvälinen oikeudenhoito, jos asia ei kuulu toisen ministeriön toimialaan
 • oikeuskanslerinvirasto lukuun ottamatta sen taloushallintoa
 • valtiolliset vaalit, kunnalliset vaalit ja kansanäänestykset sekä kansalaisvaikuttamisen edistäminen
 • puoluerekisteri sekä puolueiden tilinpidon ja varojen käytön tarkastaminen
 • kielilain täytäntöönpanon seuranta
 • Suomen säädöskokoelma
 • onnettomuuksien tutkinta
 • Ahvenanmaan maakunnan itsehallinto
 • saamelaisten kulttuuri-itsehallinto ja saamelaisasioiden yhteensovittaminen
 • Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi
 • yhdenvertaisuus ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen