Tietohallinto

Sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Osastosihteeri Riitta Kupiainen, puh. 02951 50184

Yhteystiedot

Tietohallintoyksikkö

Kimmo Janhunen, johtava asiantuntija 

0295150020 

Jari Jauhiainen, erityisasiantuntija 

0295150324 

Johanna Järvinen, erityisasiantuntija 

0295150004 

Juho Kämäri, suunnittelija 

0295150187 

Riitta Marttila, erityisasiantuntija 

0295150542 

Tarmo Maunu, Tietohallintojohtaja 

0295150315 

Erkki Saukkonen, erityisasiantuntija 

0295150530 

Muualla verkossa

Oikeusrekisterikeskus huolehtii ministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus (Valtori) tuottaa oikeushallinnon
perustietotekniikkapalvelut.