Tietosuojalautakunta

Tietosuojalautakunta oli oikeusministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen viranomainen, joka henkilötietolain (523/1999) mukaisesti käsitteli henkilötietojen käsittelyyn liittyviä lain soveltamisalan kannalta periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä ja käytti päätösvaltaa tietosuoja-asioissa siten kuin henkilötietolaissa tarkemmin säädettiin. Tietosuojalautakunta käsitteli henkilötietojen käsittelyä koskevia lupahakemuksia ja antoi tietosuojavaltuutetun hakemuksesta määräyksiä henkilötietojen käsittelyä koskien.

Henkilötietolaki on kumottu 1.1.2019 voimaan tulleella tietosuojalailla (1050/2018). Uudistuneen tietosuojalainsäädännön myötä tietosuojalautakunnan tehtävät ovat lakanneet, ja tietosuojalainsäädäntöön perustuvat tehtävät on keskitetty tietosuojavaltuutetun toimistoon. Tietosuojalain nojalla myös tietosuojalautakunnan myöntämien lupien voimassaolo on päättynyt.

Henkilötietolaki ja myös tietosuojalautakunta perustuivat henkilötietodirektiivin (95/46/EY) täytäntöönpanoon. Uusi EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja sitä täydentävä tietosuojalaki rakentuvat aiemman henkilötietodirektiivin periaatteiden pohjalle ja vahvistavat niitä. Tietosuojalautakunnan päätöksiä on julkaistu Finlexissä.

Henkilötietojen käsittelystä ja uudistuneesta tietosuojasääntelystä saa tietoa tietosuojavaltuutetulta.

Yhteystiedot

Tietosuojalautakunta / Oikeusministeriö

PL 25
00023 Valtioneuvosto

Sähköpostiosoite: tietosuojaltk.om(at)om.fi (korvaa (at)-merkintä @-merkillä

Tietosuojalautakunnan sihteeri, OTM Tanja Jaatinen, puh. 02951 50056

Yhteydenotot lautakunnalle pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköpostitse yllä mainittuun osoitteeseen.