Digitaalinen maailma ja väkivalta

Oikeusministeriö järjesti yhteistyössä Naisjärjestöjen Keskusliiton kanssa seminaarin naisiin kohdistuvasta digitaalisesta väkivallasta kansainvälisenä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25. marraskuuta 2021. Tilaisuus järjestettiin osana naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaa.

Digitaalinen väkivalta on monelle lähisuhdeväkivallan uhrille tuttu ilmiö, mutta suomalaisessa väkivaltaa koskevassa keskustelussa ja viranomaisten toiminnassa asiaan ei ole vielä kiinnitetty laajasti huomiota. Pelimaailma ja -kulttuuri on perinteisesti maskuliinista, ja pelien sukupuoliroolit ovat ylläpitäneet stereotyyppistä naiskuvaa. Seminaarissa avattiin eri näkökulmia digitaaliseen väkivaltaan ja käydään keskustelua pelien sukupuolistereotypioista ja sukupuolittuneesta väkivallasta pelialan sisällä.

Elina Ruuskanen, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto rikoksen uhrit  rikoksentorjunta  0295150418