Miia Ljungqvist:
Työtä syyttäjälaitoksen hyväksi

Neuvotteleva virkamies Miia Ljungqvist työskentelee oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston syyttäjä- ja rikosseuraamusyksikössä. Aiempi kokemus kihlakunnansyyttäjänä on auttanut nykyisessä työssä, jossa tärkeää on tuntea sekä syyttäjälaitos että syyttäjän työnkuva läpikotaisin. Hänen mielestään oikeusministeriössä mielenkiintoista on nähdä politiikan vaikutus omaan työhön poliittisella rajapinnalla työskenneltäessä.

Ljungqvistilla on yli kymmenen vuoden kokemus erilaisista tehtävistä syyttäjälaitoksessa. Nykyisessä työssään hän vastaa syyttäjälaitoksen tulosohjauksesta, johon sisältyvät muun muassa budjettiasiat, kehysvalmistelu ja strateginen suunnittelu. Lainvalmistelu on olennainen osa hänen työnkuvaansa. Hän hoitaa myös eräitä nimitysasioita ja kirjoittaa syyttäjiin sekä syyttäjälaitokseen liittyviä lausuntoja.

– Viimeisen vuoden aikana minulla on ollut työn alla syyttäjälaitoslain valmistelu, joka on nyt eduskuntavaiheessa ja tällä hetkellä odotammekin perustuslakivaliokunnan kuulemisia. Syyttäjälaitoslain uudistuksella toteutetaan syyttäjälaitoksen organisaatiouudistus, Ljungqvist kertoo. Hänen mukaansa projekti on ollut hyvin opettavainen kokemus, sillä ryhtyessään siihen hänellä ei ollut aiempaa kokemusta lainvalmistelusta.

Ljungqvist tekee lainvalmistelua myös Euroopan syyttäjänvirastoa ja Eurojustia koskevien asetusten täydentävän lainsäädännön kirjoittamiseen liittyen. Eurojust on Euroopan unionin jäsenmaiden oikeusviranomaisten välinen verkosto. Osa hänen työtehtävistään koskeekin kansainvälisiä asioita. Työkenttäänsä hän kuvailee laajaksi ja työnkuvaansa monipuoliseksi, jossa riittää haasteita ja uutta opittavaa.

Jotain uutta ja jotain vanhaa

Lapin yliopistossa oikeustieteitä opiskellut Ljungqvist on toiminut kihlakunnansyyttäjänä Espoossa, Lohjalla ja Raaseporissa, sekä Helsingissä, missä hänellä on yhä virka. Hän on työskennellyt myös Valtakunnansyyttäjänvirastossa kansainvälisten asioiden parissa ja Suomen kansallisena asiantuntijana Eurojustissa. Oikeusministeriössä hän on työskennellyt kahteen otteeseen, ensimmäistä kertaa vuonna 2015. Nykyisessä neuvottelevan virkamiehen työnkuvassa on sekä yhtäläisyyksiä että eroavaisuuksia aiempaan syyttäjän työhön.

– Nykyinen työni poikkeaa paljon edeltävistä työtehtävistäni. Työni on pitkälti kirjoittamista ja suunnittelua. Syyttäjälaitoksen tulosohjaus ja lainvalmistelu on kaikkea muuta kuin kihlakunnansyyttäjän työ. Työssäni on kuitenkin hyvin tärkeää tuntea syyttäjälaitos perin pohjin, muuten tässä tehtävässä ei pärjää, Ljungqvist sanoo.

Haastavia työtehtäviä ja mahdollisuus vaikuttaa

Ljungqvistille työ on tärkeä osa elämää perheen sekä vapaa-ajan rinnalla, ja työelämältä hän toivoo erityisesti haastavuutta.

– Oma työni edellyttää stressinsietokykyä, sillä asioita tulee usein valmisteltavaksi hyvin nopealla aikataululla. Monet budjetti- ja kehysvalmisteluun liittyvät tehtävät edellyttävät nopeaa reagointia ja valmiutta tuottaa tekstiä lyhyelläkin varoitusajalla, Ljungqvist kertoo.

Haastavuuden lisäksi hän pitää työssään siitä, että voi hyödyntää aiempaa syyttäjän asiantuntemustaan. Syyttäjälaitos ja sen asioiden edistäminen ovat lähellä hänen sydäntään, ja oikeusministeriössä hänellä on mahdollisuus vaikuttaa niihin.

– Oikeusministeriö on mielestäni todella kiva työpaikka ja viihdyn täällä hyvin. Pidän siitä, että työyhteisössämme joustetaan molempiin suuntiin. Kriminaalipoliittinen osastomme on varsin pieni sekä tiivis, ja työkaverit mukavia. Työskentelemme monitoimitiloissa, joten vuorovaikutus oman yksikön kanssa on läheistä, Ljungqvist sanoo.

Crossfitia ja lenkkeilyä harrastava Ljungqvist tuntee olevansa omalla alallaan, eikä voisi kuvitella mitään muuta ammattia itselleen.