Juho Kämäri:
Luovuutta, ajanhallintaa ja viestintää

Jokainen projekti on ainutlaatuinen. Projekteihin liittyy usein vaikeasti ennakoitavia ja odottamattomia riskejä, minkä takia projektityössä itsensä johtaminen ja vuorovaikutustaidot korostuvat. Tietohallintoyksikössä suunnittelijana työskentelevä Juho Kämäri pyrkii työssään sovittamaan yhteen hankesuunnitelman ja kohderyhmän intressejä.

– Useiden tahojen kanssa toimiessa on tärkeää kuunnella hankkeen osapuolten näkemyksiä esimerkiksi uusien teknisten ratkaisujen käyttöönoton oikeasta aikataulusta. Usein paras lopputulos syntyy kompromissien kautta, Kämäri kertoo.

Eräs ajankohtainen oikeusministeriön hallinnonalalla käynnissä oleva hanke liittyy uusien toimisto- ja viestintäohelmistojen käyttöönottoon. Hankkeen tavoitteena on poistaa teknisiä siiloja sekä hallinnonalan sisällä että eri hallinnonalojen välillä.

Yhdenmukaisten teknisten ratkaisujen käyttöönotto antaa mahdollisuuden kehittää sektorien välistä yhteistoimintaa ja sektorien yhteistyötä myös muun julkishallinnon ja kansalaisten kanssa.

– Työni projektin eri vaiheissa on hyvin käytännönläheistä. Aikataulusuunnittelun lisäksi esittelen koulutuspalveluita sekä julkaisen sähköisiä oppisisältöjä ja käyttöohjeita uusien järjestelmien käyttöönoton tueksi, Valtavirtaistamishankkeen koordinaattorina toimiva Kämäri tarkentaa.

Kämäri painottaa kannustavan työyhteisön merkitystä.

– Oikeusministeriössä ei ole tuijotettu virkaikää, vaan osaamista ja ammattitaitoa on arvostettu ensimmäisestä työpäivästä lähtien, sisäisen tarkastuksen yksiköstä vuosi sitten tietohallintoyksikköön siirtynyt Kämäri sanoo hymyillen.

Nopeaa ongelmanratkaisutaitoa ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin tarvitaan paitsi virkamiehen arjessa, myös projektien eri vaiheissa. Esimerkiksi oikea-aikainen ja oikein kohdistettu tiedotus on ikuinen haaste. Kuten viestinnän professori Osmo A. Wiio leikkisästi totesi: ”viestintä epäonnistuu aina, paitsi sattumalta”. 

”Projektin eri vaiheissa tarvitaan ongelmanratkaisukykyä ja rohkeutta tarttua hommiin.”

– Hankkeissa ilmenevät tekniset ongelmat saattavat helposti hidastaa koko projektin etenemistä. Ongelmanratkaisussa haastavinta on tiedotus ja se, että löytää oikeat ihmiset, joiden kanssa ongelma saadaan ratkaistua, Kämäri sanoo.

Piilaakson innovatiivisten organisaatiotrendien mukaisesti tulevaisuuden työpaikassa ihmiset ja ideat kohtaavat. Monitoimitilatyöskentely, etätyö ja digitalisaatio muuttavat toimistokulttuuria myös valtionhallinnossa. Laurea-ammattikorkeakoulusta turvallisuusalan tradenomiksi valmistunut Kämäri haluaa olla mukana edistämässä kulttuurin muutosta ministeriössä ja hallinnonalalla.

–  On palkitsevaa huomata koulutusten jälkeen, kun tietoisuus ja erilaisten sähköisten työvälineiden käyttöaste kasvaa. Pienelle ryhmälle pidetyn koulutuksen vaikutukset näkyvät parhaimmillaan koko organisaation tasolla, Kämäri innostuu.

 

______________

Kuva ja teksti: Henni Purtonen