Yhdenvertaisuuden edistäminen

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisilla, koulutuksen järjestäjillä ja työnantajilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuden edistämisen keskeisin väline on yhdenvertaisuussuunnittelu. Yhdenvertaisuussuunnittelu tarkoittaa sitä, että organisaatio arvioi ja kehittää toimintaansa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmasta.   

Oikeusministeriö kehittää yhdenvertaisuussuunnittelun ja yhdenvertaisuuden arvioinnin ohjeita ja menetelmiä, ylläpitää syrjinnän seurantajärjestelmää sekä koordinoi kansallisia syrjinnän vastaisia tiedotuskampanjoita.

Oikeusministeriön ylläpitämä Yhdenvertaisuus.fi -sivusto tarjoaa käytännön työkaluja ja hyviä käytäntöjä yhdenvertaisuussuunnitteluun. Lisäksi sivuilta löytyy tietoa lainsäädännöstä ja tutkimuksista, koulutusmateriaaleja ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvistä kampanjoista ja hankkeista.