Yhdenvertaisuuden arviointi

Vuoden 2015 alusta voimaan tulleen uuden yhdenvertaisuuslain mukaan yhdenvertaisuuden arviointi on keskeinen osa yhdenvertaisuussuunnittelua. Yhdenvertaisuuden arviointi tarkoittaa sitä, että organisaatio arvioi toimintansa laatua eritaustaisten asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmasta. Arviointi voidaan toteuttaa monin erilaisin menetelmin, joista löytyy lisätietoa ja materiaaleja muiden muassa yhdenvertaisuus.fi  -portaalista. Yhdenvertaisuuden arvioinnista on tarjolla tietoa myös Finlex-portaalissa.

 

Yhteystiedot

Panu Artemjeff, erityisasiantuntija 
Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö (DKY) yhdenvertaisuus 0295150211   etunimi.sukunimi@om.fi


Katriina Nousiainen, ylitarkastaja 
Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö (DKY) EU:n oikeusalan rahoitusohjelmat, yhdenvertaisuus 0295150275   etunimi.sukunimi@om.fi