Yhteisen sukunimen antaminen toisen puolison lapselle

Sukunimen antamisen edellytykset

Jos alaikäisen lapsen vanhempi menee avioliittoon muun kuin lapsen toisen vanhemman kanssa ja he ottavat yhteisen sukunimen, puolisot voivat sopia siitä, että lapsi saa puolisoiden yhteisen sukunimen. Edellytyksenä on, että lapsen vanhempi yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa on lapsen huoltaja. Lapsen nimen muuttaminen edellä mainitulla tavalla edellyttää toisen vanhemman suostumusta silloin, kun myös hän on lapsen huoltaja. Lapsen sukunimi voidaan muuttaa yhteiseksi sukunimeksi vain avioliiton aikana.

Lapsen oma suostumus

Kun lapsi on täyttänyt 12 vuotta, hänen sukunimensä muuttamiseen tarvitaan hänen suostumuksensa.

Miten sukunimi muutetaan?

Lapsen sukunimi voidaan muuttaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti sille maistraatille, jonka toimialueella hänellä on kotikunta tai väestökirjanpitokunta. Maistraateista saa lomakkeita ilmoituksen tekemistä varten mm. sen kotisivuilta (www.maistraatti.fi) .

Esimerkki: Pirkko Virta, joka yksin on 3-vuotiaan lapsen huoltaja, ja Pekka Saari solmivat avioliiton ja ottavat yhteiseksi sukunimeksi Pekan sukunimen Saari. Samalla he sopivat siitä, että Pirkon lapsen sukunimi muutetaan sukunimeksi Saari.