Hyppää sisältöön
Media

Ylivelkaantumisen torjunta

Kotitalouksien talousongelmat, maksuhäiriöt ja velkaantuneisuus ovat lisääntyneet Suomessa viime vuosina. Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on useita kirjauksia, joilla pyritään puuttumaan kansalaisten ylivelkaantumiseen. Näitä toimia koordinoidaan oikeusministeriössä.

Toimia ovat muun muassa:

  • Otetaan käyttöön positiivinen luottotietorekisteri ja lyhennetään maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoja

Positiivinen luottorekisteri otetaan käyttöön hallituskauden aikana. Samalla lyhennetään maksuhäiriömerkintöjen kestoa.

  • Vahvistetaan talous- ja velkaneuvontaa

Talous- ja velkaneuvonnan saatavuutta parannetaan ja varmistetaan, että palvelut löydetään nykyistä paremmin.

  • Lisätään ennakoivaa talousneuvontaa

Kansalaisten talousosaamista ja talouden hallintaa kehitetään kaikissa ikäryhmissä. Varmistetaan, että ylivelkaantuneet saavat apua nykyistä helpommin.

  • Tarkastellaan kuluttajaluottojen sääntelyä

Pikaluottoja ja muita kuluttajaluottoja koskevaa sääntelyä seurataan. Jos se ei ole riittävän tehokasta, tiukennetaan sääntelyä ja puututaan aggressiiviseen markkinointiin lainsäädännöllä.

Pikaluoton myöntäjien valvonta keskitetään Finanssivalvontaan.

  • Helpotetaan velallisen asemaa

Laskutettavien perintäkulujen määrälle säädetään euromääräiset ylärajat. Uudistuksessa ylärajat säädettäisiin myös saataville, joissa velallinen on muu yksityishenkilö kuin kuluttaja.

Selvitetään ulosoton suojaosuuden korottamista ja vaihtoehtoisia keinoja pienituloisten ulosottovelallisten aseman helpottamiseksi.

Lisäksi tavoitteena on parantaa velkajärjestelyjä ja niiden kattavuutta.

Yhteystiedot

Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos 
oikeusministeriö, Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto, Yksityisoikeus ja maksukyvyttömyys 0295150502  


Katri Kummoinen, lainsäädäntöneuvos 
oikeusministeriö, Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto, Siviilioikeus 0295150266  


Merja Muilu, hallitusneuvos 
oikeusministeriö, Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto, Oikeusturvapalvelut 0295150200  


Tia Möller, EU-asiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, EU-oikeus ja tietosuoja 0295150105  

Sivun alkuun