Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maksuvälinerikoksia koskevaa EU:n lainsäädäntöä ehdotetaan päivitettäväksi

Oikeusministeriö
19.10.2017 13.35
Tiedote

EU:n komissio haluaa varmistaa, että jäsenvaltioiden maksuvälinerikoksia koskevat lait ovat riittäviä kehittyvässä rikollisuustilanteessa. Muun muassa tietoverkoissa käytettäviin maksuvälineisiin liittyvät teot sekä valmistelutyyppiset teot ehdotetaan säädettäväksi jäsenvaltioissa rangaistavaksi nykyistä laajemmin.

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle tiedoksi komission 13. syyskuuta 2017 tekemän ehdotuksen maksuvälinerikoksia koskevaksi direktiiviksi. Direktiivillä yhtenäistettäisiin jäsenvaltioiden lainsäädäntöä ja pyrittäisiin vastaamaan maksuvälinepetosten lisääntyvään vahingollisuuteen.

Nykyiset EU:n säännökset maksuvälinerikoksista koskevat pääasiassa maksukorttien ja shekkien luvatonta käyttöä. Ehdotetulla uudistuksella pyritään teknologianeutraaliin sääntelyyn. Uusi sääntely kattaisi myös datan muodossa olevat ja tietoverkoissa käytettävät maksuvälineet sekä niin sanottuja virtuaalivaluuttoja. 

Valtioneuvosto suhtautuu direktiiviehdotuksen tavoitteisiin myönteisesti ja tukee toimia maksupalveluiden luotettavuuden turvaamiseksi. Maksuvälineisiin liittyvät petokset ja väärennökset ovat Suomessa jo laajasti rangaistavia. Direktiivin voimaansaattaminen komission ehdottamassa muodossa edellyttäisi tarkistuksia Suomen rikoslakiin ja joidenkin rangaistusasteikkojen ankaroittamista. 

Direktiiviä koskevissa neuvotteluissa on valtioneuvoston mukaan arvioitava tarkemmin ehdotusta säätää muun muassa valmistelutyyppiset teot nykyistä laajemmin rangaistavaksi. Ehdotuksessa esitettyjä rangaistusasteikkoja koskevia velvoitteita tulisi jatkoneuvotteluissa arvioida rikosoikeudellisen suhteellisuusperiaatteen näkökulmasta.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Sami Kiriakos, puh. 02951 50054, sähköposti: [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Hankesivu

Sivun alkuun