Hyppää sisältöön
Media

Pikaluottosääntelyn tiukentamista harkitaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 20.2.2017 10.56
Tiedote

Oikeusministeriössä on valmistunut arviomuistio, jossa pohditaan keinoja puuttua pikaluottoihin liittyviin ongelmiin lainsäädännön keinoin. Harkittavaksi esitetään mm. korkokattosääntelyn ulottamista myös 2 000 euron suuruisiin ja sitä suurempiin luottoihin.

Muistion mukaan myös sääntelyn tehokkuuden varmistamiseen on syytä kiinnittää huomiota. Muistiossa esitetäänkin mm. harkittavaksi, että kuluttaja-asiamiehelle annettaisiin oikeus hakea seuraamusmaksun määräämistä luotonantajan rikkoessa kuluttajaluottoja koskevia kuluttajansuojalain säännöksiä.

Pikaluottoihin liittyviin ongelmiin on puututtu useilla asteittain koventuneilla lainmuutoksilla. Vaikutuksiltaan merkittävimpänä voidaan pitää vuonna 2013 voimaan tullutta lainmuutosta, jolla asetettiin korkokatto alle 2 000 euron suuruisille rahaluotoille. Korkokatto on tällä hetkellä 50 prosenttia.

Pikaluotoista kuitenkin aiheutuu kuluttajille edelleen velkaongelmia. Velkasaatavien suuruus on noussut lähes kaikissa ikäryhmissä ja velkomustuomioiden määrä on vähentymisestään huolimatta edelleen merkittävä.

Muistio on lausuntokierroksella maaliskuun 2017 loppuun asti. Jatkotoimista päätetään sen jälkeen.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Sofia Aspelund, puh. 02951 50554, lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, puh. 02951 50266,sähköposti: [email protected]

Jari Lindström
Sivun alkuun