Hoppa till innehåll
Media

Minister Häkkänen: EU-finansieringen måste kopplas till respekt för rättsstatsprincipen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.5.2018 13.45 | Publicerad på svenska 9.5.2018 kl. 17.11
Pressmeddelande

På Europadagen vill justitieminister Antti Häkkänen påminna om att EU-finansieringen måste vara kopplad till respekt för rättsstatsprincipen. Jag är mycket nöjd med att kommissionen dagen efter första maj lämnade ett förordningsförslag som på lagnivå kopplar tillgången till EU-finansiering till iakttagandet av rättsstatsprincipen, säger Häkkänen.

- Detta är just den rättsstatsmekanism som EU har saknat. Om det i en medlemsstat som får EU-finansiering finns brister i iakttagandet av rättsstatsprincipen, blir det möjligt att avbryta eller minska tillgången till EU-finansiering, konstaterar ministern om förslaget.

- Med brister avses korruption eller oegentligheter i myndigheternas verksamhet bl.a. vid offentlig upphandling. Också problem i anslutning till domstolarnas oberoende kan utgöra en allmän risk för rättsstatsprincipen.  Kommissionens förslag uppmuntrar alla medlemsstater att skydda EU:s budget mot korruption och andra bedrägerier. När det gäller EU:s gemensamma budget får det absolut inte förekomma någon slags korruption, betonar minister Häkkänen.

- Nu när vi firar Europadagen är det bra att påminna oss om vad hela Europeiska unionen och dess fyra friheter grundar sig på: de gemensamma europeiska värdena. Till dessa hör demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, säger Häkkänen.

- Finland har under hela sitt EU-medlemskap arbetat för att främja dessa värden. I och med att unionen har utvidgats och till följd av den ökande populismen har det blivit klart att iakttagandet av rättsstatsprincipen inte kan tas för givet ens inom EU. För att Europeiska unionen ska kunna skydda sina medborgare och erbjuda företagen de fördelar som den inre marknaden ger måste den vara en union med stabila rättsstater. Därför har Finland krävt att EU ska ha starka rättsstatsmekanismer som kan användas i situationer där de gemensamma värdena är hotade.

Den nya mekanismen som kommissionen föreslår kompletterar de åtgärder som redan vidtagits inom EU för att bekämpa korruption och andra bedrägerier som riktas mot EU-medel. En av de viktigaste åtgärderna är inrättandet av den europeiska åklagarmyndigheten som ska inleda sin verksamhet 2020.

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen