Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Alternativ till häktning införs vid årsskiftet

Justitieministeriet
20.12.2018 10.30
Pressmeddelande

Förstärkt reseförbud och häktningsarrest kan från och med ingången av 2019 användas som alternativ till häktning. Bakom reformen finns bland annat behovet att finna effektivt övervakade alternativ till häktning. Häktade ska också snabbare än för närvarande flyttas från polisens förvaringslokaler till fängelse.

Enligt de nya bestämmelserna som träder i kraft den 1 januari 2019 kan domstolen meddela ett förstärkt reseförbud som övervakas med hjälp av tekniska anordningar innan straffet döms ut. Om gärningsmannen döms till ett ovillkorligt fängelsestraff och straffet är högst två år i fängelse, kan domstolen i stället för häktning eller hållande i häkte bestämma att den dömde ska åläggas häktningsarrest som övervakas med tekniska anordningar.

Häktade ska snabbare än förut flyttas från polisens förvaringslokaler till fängelse

Den tid under vilken häktade kan förvaras i polisens lokaler förkortas och förutsättningarna för placering i polisens förvaringslokaler skärps. Från och med den 1 januari 2019 får häktade inte hållas i polisens förvaringslokaler längre än sju dygn, om det inte finns exceptionellt vägande skäl som hänför sig till den häktades säkerhet, förundersökning av ett brott eller till att trygga utredningen av ett brott. I den gällande bestämmelsen är denna tid fyra veckor.

Med häktning avses den tid en brottsmisstänkt hålls häktad på grund av brott innan en verkställbar och laga kraft vunnen dom meddelas. Syftet med häktning är främst att säkerställa förundersökningen av ett brott, domstolsbehandlingen och straffverkställigheten.

Ytterligare information:
Anne Kohvakka, specialsakkunnig, tfn 0295 150 183, [email protected]

Tillbaka till toppen