Hallitusneuvottelut 2023

Oikeusministeriö on koonnut tälle sivulle esityksensä hallitusohjelmatyöhön sekä  hallitusneuvottelijoille toimitetut aineistot (pois lukien salassa pidettävät).

Hallitusneuvottelut käynnistyivät Säätytalossa Helsingissä tiistaina 2.5.2023.

Oikeusministeriön esitykset hallitusohjelmatyöhön

Oikeusministeriön valmistelema aineisto käynnissä oleviin hallitusneuvotteluihin on ryhmitelty virkapuheenvuoromme mukaisesti seitsemään. Virkakuntamme painottaa erityisesti toimivan oikeusvaltion turvaamista ja demokratian vahvistamista. 

Ministeriön toimittamat aineistot

 

6.6.

Vastaus lisäselvityspyyntöön, rikoslain 7 luvun 2 §:n 1 momentin muuttaminen 

5.6.

Vastaus lisäselvityspyyntöön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen määrärahoista ja henkilötyövuosista

2.6.

Vastaus lisäselvityspyyntöön rikos- ja riita-asioiden sovittelusta

30.5.

Uusintahakemukset turvapaikanhaussa

Lisälausuma: Uusintahakemukset turvapaikanhaussa, muutoksenhaun nopeuttaminen

Lisäselvityspyyntö rikosuhrimaksusta, tuomioistuinmaksutuloista ja Julkisen sanan neuvoston valtionavustuksesta

24.5.

Vastaus lisäselvityspyyntöön

23.5.

Muutoksenhakuoikeuden rajoittaminen, yleiset tuomioistuimet

Muutoksenhakuoikeuden rajoittaminen, hallintotuomioistuimet 

Säästöt hallinto-oikeuksien turvapaikka-asioiden käsittelyä nopeuttamalla 

Rikesakkojen tarkistus

Kuolemantuottamuksen vähimmäisrangaistus

22.5.

Avoimuusrekisterilaki

19.5.

Virtavedet ja kalatalous sekä ns. nollavelvoitelaitokset

Uusintahakemukset turvapaikanhaussa

Lisäys kuulemiseen: Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio, uusintahakemukset turvapaikka-asioissa

17.5.

Vastaus kysymykseen selonteon kattavuudesta

Vastaukset valmistelupyyntöön Rise, tuomioistuimet ja ict-rahoitus

16.5. 

Oikeusavun saatavuuden varmistaminen

Oikeusavun tulorajojen korottamisesta aiheutuvat kustannukset

15.5.

Kuuleminen: yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kuuleminen: Demokratia ja osallisuus

Lisäselvitys: Demokratiaohjelma

Vastaus valmistelupyyntöön Rikoslain 11 luku, 10 § − Kiihottaminen kansanryhmää vastaan, törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Kuuleminen: Kaavavalitukset

Lisäselvitys: Rasismin ja syrjinnän vaikutukset 

12.5. 

Vaalien turvallisuus ja selvitys itsenäisen vaaliviranomaisen perustamisesta

Kuuleminen: Vaaliturvallisuus

Valmiuslaki ja häiriötilasääntely

Tiedon liikkuvuus, asiakastietojen käsittely ja digitalisaation mahdollisuudet

Vastaus valmistelupyyntöön Ulkomaalaisasiat − tuomioistuinkäsittelyvaiheen lyhentäminen

Turvapaikka-asioiden suulliset käsittelyt hallinto-oikeuksissa

Turvapaikka-asiat − tilastot

Hallinto-oikeuksien turvapaikka-asioiden päätökset 2015−2022

Vastaus oikeusministeriön myöntämistä avustuksista

Vastaus oikeusministeriön myöntämistä avustuksista  liite

Vastaus arviointipyyntöön Järjestäytynyt vakava rikollisuus ja rikoshyöty

 

11.5.

Kansalaisaloite ja yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelman määrärahat

Arviomuistio avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta

Lausuntotiivistelmä: Arviomuistio avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta

Kuuleminen: VN-johtaminen ja lainvalmistelun kehittäminen − OM:n hallitusohjelmakortti 2023

Kuulemispyyntö: Taustamuistio vaalikampanjoinnista puolijulkisissa tiloissa

Lisävastaus: Ihmiskaupan vastainen työ

Ihmiskauppa 2018−2022 ilmoitetut rikokset ja tutkinta-aika

10.5.

Kuuleminen: Ajankohtaista vesilaista

9.5.

Kuuleminen: Ihmiskaupan vastainen työ

Ylivelkaantuminen

8.5.

Kuuleminen: OM:n tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluja varten

Vastaus valmistelupyyntöön oikeudenhoidon selonteon kattavuudesta

Vastaus valmistelupyyntöön Tietosuoja ja julkisuuslaki

Vastaus valmistelupyyntöön Oikeusministeriön yhteydessä toimivat toimielimet

Vastaus valmistelupyyntöön Avustukset

5.5.

Kuuleminen: Katsaus yksityisoikeus-ja oikeudenhoito -osaston toimialan tilanteeseen ja lainsäädäntötarpeisiin 2023−2027

Kuuleminen: Demokratia-ja julkisoikeusosasto − Ajankohtaista

Nostoja tiedolla johtamisesta ja datan hyödyntämisestä

4.5.

Kuuleminen: Vaalit

Eduskuntavaalien kehittäminen, muistio

Kriminaalipoliittiset toimenpiteet − arvioita

Ihmiskauppa − taustamuistio

Rikosprosessin sujuvoittaminen, työryhmän muistio

3.5.

Oikeusministeriön hallitusohjelmakortit 2023

Oikeusministeriön hallinnonalan tilannekuva

Oikeusministeriön virkapuheenvuoro

Kriminaalipolitiikka ja rikosoikeusosaston toimialan lainsäädäntötarpeet 2023−2027

Tämän sivun liitetiedostot eivät täytä toistaiseksi saavutettavuusvaatimuksia. Asiakirjat tullaan julkaisemaan myös saavutettavassa muodossa.

Muualla verkossa