Talousosaamisen edistäminen ja talousosaamisen strategia

Suomalaisten talousosaaminen maailman parasta vuonna 2030

Oikeusministeriö on yhdessä Suomen Pankin ja talousosaamisen toimijaverkoston kanssa sitoutunut edistämään suomalaisten talousosaamista. Tässä työssä keskeisessä osassa on kansallinen talousosaamisen strategia.

Kansallisen talousosaamisen strategian tavoitteena on parantaa kansalaisten talousosaamista ja ymmärrystä talousosaamisen tärkeydestä omassa elämässään, jotta he pystyvät tekemään taloudenpitonsa kannalta hyviä päätöksiä.  

Talousosaaminen sisältää hyvän taloudenpidon, säästämisen, sijoittamisen ja ylivelkaantumisen torjunnan.  

Ehdota Talousosaamisen edistäjää

Kansallisen talousosaamisen strategian visiona on, että suomalaiset ovat maailman parhaita talousosaajia vuoteen 2030 mennessä. Tavoite voidaan saavuttaa talousosaamisen edistämiseksi tehtävillä konkreettisilla ja innovatiivisilla toimilla.

Näitä hyviä käytäntöjä, toimijoita ja tekijöitä nostamme nyt esiin etsimällä vuoden Talousosaamisen edistäjää. Katso tarkemmin tietoa vuoden 2023 Talousosaamisen edistäjästä ja jätä oma ehdotuksesi 15.3. mennessä

Oikeusministeriön talousosaamisen toiminto

Talousosaamisen strategian koordinaatiosta vastaa oikeusministeriön talousosaamisen toiminto. Huolehdimme talousosaamisen strategian toimeenpanosta, operatiivisesta toiminnasta ja hallinnosta. 

Talousosaamisen edistämiseen on myönnetty miljoonan euron vuosittainen määräraha, jota käytetään talousosaamisen toimijoiden hankkeiden ja tutkimuksen edistämiseen.

Oikeusministeriö vastaa talousosaamisen valtionavustusten hallinnosta.

Talousosaamisen toimijaverkosto

Talousosaamisen strategian keskeisin toteuttaja on talousosaamisen toimijaverkosto, joka koostuu julkisista, yksityisistä ja kolmannen sektorin toimijoista sekä tutkijoista. 

Talousosaamisen tehokas vahvistaminen edellyttää kaikkien toimijoiden aktiivista yhteistyötä. Toimijaverkoston työ on käynnistynyt ja sitä koordinoi Suomen Pankin rahamuseon yhteydessä toimiva talousosaamiskeskus. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki halukkaat toimijat.

Talousosaamisen toimijaverkoston tilaisuudet

Mittaamisen verkostotilaisuus 23.4. klo 9−12, rahamuseo

Talousosaamisen strategian ohjelmaneuvoston kokous 10.4. klo 8.30−11.30

Kansallisen talousosaamisen strategian ikoni

Kansallisen talousosaamisen strategian ikoni on tarkoitettu kaikkien talousosaamista edistävien tahojen käytettäväksi omissa esityksissä ja materiaaleissa. Ikonin avulla lisäämme kansallisen talousosaamisen toimijaverkoston tunnettuutta ja vahvistamme verkostoon kuuluvien toimijoiden yhtenäisyyttä. Ikonista on värilliset ja mustavalkoiset versiot sekä verkkokäyttöön ja painotuotteisiin omat versiot. Ikonista käytetään kaksikielistä suomi-ruotsi versiota. Ikoni ja ohje sen käyttöön löytyvät oikeusministeriön kuvapankista

Talousosaamisen valtionavustushaku

Talousosaamisen edistämistä tuetaan valtionavustuksilla, jotka ovat haettavissa vuodesta 2023 alkaen. 

Tutkimus

Talousosaamisen tutkimus on keskeinen osa talousosaamisen strategian toteuttamista. Talousosaamisen edistämistyö edellyttää, että kansalaisten talousosaamista mitataan säännöllisesti. 

Talousosaamisen toiminto tekee tiivistä yhteistyötä talousosaamisen tutkijoiden kanssa. Talousosaamisen tutkijaverkosto edistää talousosaamisen poikkitieteellistä tutkimusta ja kansainvälistä yhteistyötä.

Oikeusministeriö teetti tutkimuksen suomalaisten talousosaamisesta keväällä 2023. Tutkimuksen toteuttivat Vaasan yliopisto ja Pellervon taloustutkimus PTT. Kysely toteutettiin OECD:n talousopetuksen verkoston eli International Network on Financial Educationin (INFE) luoman mallin mukaan kansainvälistä vertailua varten. Tämä aikuisväestön talousosaamisen vertailu toteutettiin 39 maassa ja julkaistiin 14.12.2023.

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen yhteistyö on merkittävä osa talousosaamisen toiminnon talousosaamistyötä. Oikeusministeriö on liittynyt vuonna 2023 OECD:n talousopetuksen kansainvälisen verkoston OECD International Network on Financial Educationin (INFE) täysjäseneksi kansainvälisen talousosaamisen yhteistyön edistämiseksi. 

Hyödynnämme OECD/INFEn kokemuksia kansainvälisistä talousosaamisen strategioista ja toimintasuunnitelmista. Teemme myös aktiivista yhteistyötä muun muassa Latvian ja Viron talousosaamisesta vastaavien organisaatioiden kanssa. 

Talousosaamisen toiminto osallistuu Euroopan komission talousosaamisen kehysten valmistelutyöhön (Financial Literacy Framework). Aikuisille tarkoitettu kehys valmistui keväällä 2022. Lapsille ja nuorille suunnattu kehys valmistui syksyllä 2023. 
 

Lisätietoja

Sanna Helesuo, johtava asiantuntija 
oikeusministeriö, Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto, Oikeusturvapalvelut talous- ja velkaneuvonta  talousosaaminen  Puhelin:0295150005   Sähköpostiosoite:


Mette Ranta, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto, Oikeusturvapalvelut talousosaaminen  Puhelin:0295150201   Sähköpostiosoite: