Talousosaamisen neuvottelukunta

Valtioneuvosto on asettanut talousosaamisen neuvottelukunnan neljän vuoden toimikaudeksi 2.11.2023–1.11.2027.

Talousosaamisen neuvottelukunta toimii oikeusministeriön yhteydessä taloustietämyksen kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyön edistämistä varten.

Talousosaamisen neuvottelukunnan tehtävänä on: 

  1. edistää talousosaamista ja sitä koskevaa kasvatusta ja tutkimusta sekä talousneuvonnan kehittämistä;
  2. tukea ja edistää viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä talousosaamisen kehittämisessä ja ylivelkaantumisen ennalta ehkäisemissä;
  3. seurata kansallisen talousosaamisen strategian toteutumista ja antaa tarvittaessa suosituksia strategian kehittämiseksi; sekä
  4. edistää muulla kuin 1‒3 kohdassa tarkoitetulla, niitä vastaavalla tavalla talousosaamista yhteiskunnassa.

Kokoonpano (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa)


Puheenjohtaja:

kansliapäällikkö Pekka Timonen, oikeusministeriö

Varapuheenjohtaja:

osastopäällikkö Jan Hjelt, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet:

kehityspäällikkö Jussi Karhunen, Finanssiala ry
(pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell, Kuluttajaliitto ry)

johtaja Paula Hannula, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
(viestintäpäällikkö Elina Antila, FINE vakuutus- ja rahoitusneuvonta)

johtaja Kalle Kuusimäki, Kirkkohallitus
(palvelualuejohtaja, Vesa Sarmia, Diakonissalaitos)
    
neuvonnan johtaja Teija Jerkku, Marttaliitto ry 
(ekonomirådgivare Marina Nygård, Finlands svenska Marthaförbund r.f.)

Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg, Mieli ry
(toiminnanjohtaja Virpi Dufva, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry)

johtaja Sami Suomela, Nuorten yrittäjyys- ja talous NYT ry 
(toimitusjohtaja Sari Lounasmeri, Pörssisäätiö)

opetusneuvos Nina Penttinen, Opetushallitus
(toiminnallinen vastaava Marjaana Ohralahti, Vero)

erityisasiantuntija Ritva Liukonen, sosiaali- ja terveysministeriö
(erityisasiantuntija Ellen Vogt, Hyvil Oy)

varatoimitusjohtaja Mikko Karemo, Suomen Asiakastieto Oy, 
(puheenjohtaja Tero Kantelinen, Perimistoimistojen liitto ry)

puheenjohtaja Eero Kitunen, Suomen historian ja yhteiskuntaopettajien liitto HYOL ry
(toiminnanjohtaja Tarkko Nuutinen, Kotitalousopettajien liitto ry

sosiaalipolitiikan asiantuntija Erica Alaluusua, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry
(sosiaalipolitiikan asiantuntija Sakari Tuomisto, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry)

talousosaamisen neuvonantaja Anu Raijas, Suomen Pankki
(yksikönpäällikkö Anu Ranta, valtiovarainministeriö)

johtaja Minna Backman, Takuusäätiö 
(vastaava asiantuntija Henri Hölttä, Takuusäätiö)

johtava hallintovouti Riina Tammenkoski, Ulosottolaitos
(talous- ja velkaneuvoja Petteri Suominen, Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri)
     
professori Panu Kalmi, Vaasan yliopisto
(yliopistotutkija Ilja Kavonius, Helsingin yliopisto)

Talousosaamisen neuvottelukunnan kokoukset

10.4. klo 13.30−15.30
11.6. klo 13−15
18.9. klo 13−15
27.11. klo 13−15

Yhteystiedot

Sanna Helesuo, johtava asiantuntija 
oikeusministeriö, Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto, Oikeusturvapalvelut talous- ja velkaneuvonta  talousosaaminen  Puhelin:0295150005   Sähköpostiosoite: