Hyppää sisältöön
Media

Automaattisen päätöksenteon sääntelyä valmisteleva työryhmä asetettu

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 20.1.2021 10.52
Tiedote

Julkishallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvä säädösvalmistelu etenee. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan hallituksen esitystä automaattista päätöksentekoa koskevaksi yleislainsäädännöksi.

Tavoitteena on luoda sääntely, joka varmistaa hyvän hallinnon periaatteiden sekä oikeusturvan ja virkamiesten virkavastuun asianmukaisen toteutumisen hallinnon automaattisessa päätöksenteossa.

Työryhmän tehtävänä on valmistella säännökset automaation hyödyntämisestä hallintopäätösten valmistelussa ja päätöksenteossa. Työryhmän tulee lisäksi selvittää, olisiko sääntely tarkoituksenmukaista ulottaa koskemaan myös automaation käyttämistä tosiasiallisessa hallintotoiminnassa, esimerkiksi viranomaisen antaessa neuvontaa verkossa chatbot-sovelluksella.

Työryhmä tekee esityksen automaation sallitusta käyttöalasta, tietojärjestelmiin kohdistuvista vaatimuksista, tietojärjestelmien hyväksynnästä ja valvonnasta sekä läpinäkyvyyden ja asiakirjajulkisuuden toteutumisesta. Työ kattaa myös muut hyvän hallinnon, oikeusturvan ja muiden perusoikeuksien varmistamiseksi tarpeelliset säännökset.

Automaattisella päätöksenteolla tarkoitetaan tässä yhteydessä prosessia, jossa hallintopäätösten tekemisessä hyödynnetään automaatiota. Esimerkiksi Verohallinnossa ja Kelassa käytetään asioiden käsittelyssä automaattisia menettelyitä.  

Lisätiedot: lainsäädäntöneuvos Niklas Vainio, puh. 0295 150 041, [email protected]

Sivun alkuun