Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska bereda regleringen av automatiserat beslutsfattande

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2021 10.52
Pressmeddelande

Lagberedningen om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen framskrider. Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en regeringsproposition med förslag till allmän lagstiftning om automatiserat beslutsfattande.

Målet är att skapa en reglering som säkerställer att principerna för god förvaltning samt rättssäkerheten och tjänstemännens tjänsteansvar tillgodoses på behörigt sätt i det automatiserade beslutsfattandet inom förvaltningen.

Arbetsgruppen ska bereda bestämmelser om hur automation kan tillämpas vid beredningen av förvaltningsbeslut och i själva beslutsfattandet. Arbetsgruppen ska också utreda om det är ändamålsenligt att utsträcka regleringen till att gälla också användning av automation i den faktiska förvaltningsverksamheten, till exempel när en myndighet ger rådgivning på nätet med hjälp av en chatbot-applikation.

Arbetsgruppen lägger fram ett förslag om det tillåtna användningsområdet för automatisering, kraven på informationssystemen, godkännandet och övervakningen av informationssystemen samt genomförandet av öppenhet och handlingsoffentlighet. Arbetet omfattar också andra bestämmelser som behövs för att säkerställa god förvaltning, rättssäkerhet och övriga grundläggande fri- och rättigheter.

Med automatiserat beslutsfattande avses i detta sammanhang processer där man utnyttjar automatiserade system för att fatta förvaltningsbeslut. Automatiserade förfaranden vid handlningen av ärenden används till exempel av Skatteförvaltningen och FPA.

Ytterligare information: Niklas Vainio, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 041, [email protected]

Tillbaka till toppen