Skip to content
Government and ministries Media

Statssekreterarna hos ministrarna Henriksson och Ohisalo utnämndes

InrikesministerietJustitieministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
12.8.2021 14.45 | Publicerad på svenska 12.8.2021 kl. 14.48
Pressmeddelande 457/2021

Torsdagen den 12 augusti utnämnde statsrådet rättsnotarie, ekonomie kandidat Mikaela Nylander till statssekreterare hos justitieminister Anna-Maja Henriksson från och med den 16 augusti samt politices magister Akseli Koskela till statssekreterare hos inrikesminister Maria Ohisalo från och med den 12 augusti. Statssekreteraren utnämns för ministerns mandatperiod.

Vid statsrådets allmänna sammanträde i dag avlade statssekreterare Nylander även tjänsteeden, och statssekreterare Koskela avgav tjänsteförsäkran.

Nylander var riksdagsledamot för SFP 2003–2019 och Svenska riksdagsgruppens ordförande 2011–2015. Dessutom har Nylander varit specialmedarbetare för SFP:s ministergrupp. 

Koskela övergår till posten som statssekreterare från Teknologiindustrin, där han var EU-chef. Dessförinnan arbetade han som överinspektör och specialsakkunnig vid arbets- och näringsministeriet. Koskela har även skött sakkunniguppgifter vid olika ministerier.

Statssekreteraren bistår ministern i uppgifter som anknyter till den politiska styrningen och till beredningen av ärenden. Statssekreteraren biträder och representerar ministern när det gäller utarbetandet av politiska riktlinjer, samordningen mellan ministerierna och sammanjämkningen av ståndpunkter, genomförandet av regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde samt skötseln av EU-ärenden och internationella uppdrag.

Ytterligare information: Ritva Järvinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 160 366, statsrådets kansli 
 

Anna-Maja Henriksson Maria Ohisalo
Back to top