Skip to content
Media

Hallitus käsitteli koronatilannetta ja linjasi uusista toimista

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 30.11.2021 21.22
Tiedote 689/2021
Ministeri Kiuru ja median edustajia

Hallitus käsitteli tiistaina 30. marraskuuta neuvottelussaan koronatilannetta. Esillä olivat omikron-virusmuunnos sekä Suomen tauti- ja rokotustilanne. Hallitus totesi, että useilla alueilla tarvitaan uusia rajoituksia ja lisätoimia. Lisäksi hallitus linjasi, että valtakunnallinen etätyösuositus otetaan käyttöön.

Hallitus sai katsauksen nopeasti huonontuneesta tautitilanteesta, sairaalahoidon kuormituksesta sekä uudesta omikron-virusmuunnoksesta. Koronatapausmäärät ja tautiin menehtyneiden määrät ovat nousseet ja sairaalahoidon tarve kasvanut jyrkästi viime viikkoina. Tänään sairaalahoidossa on 320 ja teho-osastolla 51 koronapotilasta. Ilmaantuvuus on erittäin korkea niillä, joilla ei ole riittävää rokotussuojaa. Myös rokotettujen ilmaantuvuus nousee, kun virusta kiertää väestössä runsaasti.

Olennaista on väestön rokotekattavuuden ja -suojan kasvattaminen. Tämän lisäksi tarvitaan tehokkaita, lähikontakteja rajoittavia toimia, joilla tartuntoja voidaan estää. Hallitus totesi, että testauksen ja jäljityksen periaatteita on päivitettävä ja huolehdittava uuden rokotusstrategian toimeenpanosta. Myös arjen terveysturvallisuustoimet, kuten kasvomaskien käyttö, hyvä käsihygienia ja turvavälit ovat edelleen keskeisiä keinoja tartuntojen estämisessä.

Suomessa ei ole toistaiseksi todettu Omikron-virusmuunnoksen aiheuttamia tautitapauksia, mutta kahden henkilön näytteet on lähetty jatkotutkimuksiin. Yksittäisiä virusmuunnoksen aiheuttamia tautitapauksia on todettu useissa EU-maissa. Viranomaiset seuraavat tarkasti tilanteen kehittymistä.

Alueelliset rajoitukset ja lisätoimet

Hallitus keskusteli toimista pahenevassa epidemiatilanteessa. 14 sairaanhoitopiiriä sekä Ahvenmaan maakunta ja Rovaniemen kaupunki ovat nyt koronaviruksen leviämisalueita. Erityisesti epidemian leviämisalueilla on otettava entistä laajemmin eri keinoja tartuntojen leviämisen estämiseksi.

Näitä keinoja on jo otettu käyttöön muun muassa kiristämällä alueellista ja valtakunnallista maskisuositusta ja ravitsemisliikkeiden rajoituksia. Lisäksi tarvitaan nykyistä laajemmin tilaisuuksien, tilojen ja toimintojen rajoituksia epidemian leviämisalueilla. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa alueita ottamaan käyttöön tarvittavia rajoituksia myös ns. kohtalaisen riskin tilaisuuksissa, tiloissa ja toiminnoissa. Rajoitustoimien tehtävänä on parantaa epidemiatilannetta. THL:n tekemässä, esimerkinomaisessa riskinarviotaulukossa kohtalaisen riskin tilanteita ovat esimerkiksi ulkona järjestettävät massakonsertit ja urheilutapahtumat, joissa ei ole määriteltyjä istumapaikkoja, messut, yli kymmenen ihmisen kuorot, joukkueurheilu ja ryhmäliikunta sisätiloissa. THL on päivittänyt tänään riskinarviotaulukkoaan.

Koronapassilla voisi vapautua tilaisuuksia ja tiloja koskevista rajoituksista. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoitustoimia suositellaan välttämään. Lapsiin kohdistuvat rajoitukset ovat viimesijainen keino.

Valtakunnallinen etätyösuositus uudelleen käyttöön

Hallitus linjasi, että valtakunnallinen etätyösuositus otetaan uudelleen käyttöön. Se koskee koronaepidemian leviämisalueita.

Suosituksena on, että julkisen sektorin työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti silloin, kun työtehtävät sen mahdollistavat. Vastaavaa laajaa etätyötä suositellaan myös yksityisille työnantajille tiedostaen, että läsnä- ja etätyön terveysturvallisen yhteensovittamisen arviointi tapahtuu työpaikkatasolla. Samalla tulisi edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Tarkemman suosituksen valmistelevat valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Valtioneuvoston on tarkoitus hyväksyä periaatepäätös istunnossaan torstaina 2. joulukuuta.

Tartuntatautilakiin esitetään sote-henkilöstöä koskevaa muutosta 

Hallitus käsitteli myös tartuntatautilain uutta pykälää, jolla voidaan edellyttää sote-työnantajalta velvollisuutta huolehtia siitä, että henkilöstö ei aiheuta hoidettaville tartuntavaaraa. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi viikolla. Siirtymäajaksi esitetään kuukautta, jotta työnantajat pystyisivät järjestämään palvelut asianmukaisiksi ja jotta rokottamaton henkilökunta saisi mahdollisuuden rokotteiden ottamiseen.

Koronapassin laajennus

Hallitus tukee koronapassin käytön laajentamista ja vapaaehtoisen käyttöönoton mahdollistamista. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan toiminnanharjoittaja saisi edellyttää 16-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta asiakkaalta ja toimintaan tai tilaisuuteen osallistuvalta koronapassin eli EU:n digitaalisen koronatodistusten esittämistä.

Todistusta ei saisi edellyttää lakisääteisissä palveluissa (kuten kirjasto), välttämättömien palveluiden (kuten sote) tai tarveaineiden (ruoka, lääkkeet) hankkimisen yhteydessä. Passin esittämisvelvoite ei myöskään saisi estää oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamista.

Lisätietoja: 
strategiajohtaja Pasi Pohjola, STM, [email protected] 
osastopäällikkö Taneli Puumalainen, STM, [email protected]
osastopäällikkö Satu Koskela, STM, [email protected]
ylilääkäri Otto Helve, THL, [email protected]
osastopäällikkö Juha Sarkio, VM, [email protected]

Back to top