Skip to content
Media

Minister Häkkänen till Paris för en konferens om terrorismbekämpning som sammankallats av president Macron

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2018 15.07
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen deltar i en högnivåkonferens om det internationella samfundets åtgärder för att bekämpa terrorismfinansiering som ordnas i Paris den 26 april. Över 70 stater och ett flertal internationella organisationer har bjudits in till konferensen som sammankallats av Frankrike. Slutanförandet vid konferensen hålls av Frankrikes president Emmanuel Macron.

Minister Häkkänen håller ett anförande vid en rundabordsdiskussion om bekämpning av terrorismfinansiering genom straffrättsliga medel. Rundabordsdiskussionen leds av Frankrikes justitieminister Nicole Belloubet.

Under sitt besök i Paris ska justitieminister Häkkänen även träffa de andra nordiska ländernas justitieministrar och föra en diskussion med OECD om hybridhot, utmaningarna i anslutning till digitalisering och artificiell intelligens samt bekämpning av korruption.

Mer information:

Lauri Koskentausta, specialmedarbetare,  tfn 02951 50131,

Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150170,

e-post: [email protected]

Back to top