Skip to content
Media

Tekoäly haravoimaan verkon vihapuhetta

Ministry of Justice
Julkaisuajankohta 27.10.2020 16.14
Uutinen

Millaista vihapuhetta tekoäly löytää verkosta? Millaisissa kanavissa vihapuhetta esiintyy? Onko kanavissa eroja? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia testaamalla tekoälyä verkossa esiintyvän suomenkielisen vihapuheen seurannassa. Vastauksia hyödynnetään vihapuheen vastaisessa työssä.

Oikeusministeriön Tiedolla vihaa vastaan -hankkeessa testataan verkossa esiintyvän vihapuheen seurannan uusia välineitä. Osana hanketta pilotoidaan tekoälyyn perustuvaa työkalua, jonka kehittää Utopia Analytics.

Tavoitteena on tarkastella verkossa esiintyvää vihapuhetta laajasti ja etsiä tietoa muun muassa siitä, missä kanavissa vihapuhetta esiintyy eniten, mihin teemoihin vihapuhe kohdistuu ja yleistyykö vihapuhe tiettyjen yhteiskunnallisten tapahtumien aikana.

Oikeusministeriön hankkeessa tutkija määrittää yhdessä ministeriön asiantuntijoiden kanssa sen, millaiset viestit tulkitaan vihapuheeksi tässä seurannassa. Tutkijan tuottaman datan perusteella Utopia opettaa tekoälyn löytämään verkosta määrittelyn mukaisen vihapuheen. Seurannan tavoitteena on saada kokonaiskuva vihapuheesta, ei arvioida yksittäisten viestien sisältöä. 
Seurannassa saatua tietoa vihapuheen yleisyydestä käytetään vihapuheen vastaisessa työssä. Seurannan tulokset julkaistaan ensi keväänä. 

Mitä on vihapuhe?

Vihapuheella tarkoitetaan tässä hankkeessa viestintää, joka levittää tai lietsoo vihaa yhtä ihmistä tai ihmisryhmää vastaan henkilöön liittyvän syyn perusteella. Viestintä voi olla puhetta, mutta se voi olla myös esimerkiksi kirjoituksia, kuvia ja symboleja. Osa vihapuheesta on rangaistavaa, eli rikoslaissa kiellettyä. Vihapuhe voi olla myös yhdenvertaisuuslaissa tai tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää.

Vihapuhe on yhteiskunnallinen ongelma, joka voi johtaa äärimmillään turvattomuuden tunteen lisääntymiseen ja väkivaltaan. Vaarana on myös sananvapauden kaventuminen, koska pelkona on joutuminen vihapuheen tai vihakampanjoiden kohteeksi.

Lisätietoja: 
hankepäällikkö Milla Aaltonen, puh. 0295 150 061, [email protected]
toimitusjohtaja Mari-Sanna Paukkeri, Utopia Analytics, puh. 050 344 0501, [email protected]

Tiedolla vihaa vastaan -hanke

Back to top