Oikeudenkäynnin julkisuus yleisissä tuomioistuimissa

OM054:00/2004 Statute drafting

Laissa oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa olisivat säännökset diaaritietojen, oikeudenkäyntiasiakirjojen, suullisen käsittelyn ja tuomion julkisuudesta sekä asiaan liittyvät menettelysäännökset.

Basic information Completed

Project number OM054:00/2004

Case numbers OM 24/41/2004

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 22.11.2004 –

Date of appointment 22.11.2004

Law drafting

Government proposal 13/2006 Information on parliamentary proceedings

Parliamentary reply 269/2006

Adopted statute 370/2007
Adopted statute 371/2007
Adopted statute 372/2007
Adopted statute 373/2007
Adopted statute 374/2007
Adopted statute 375/2007
Adopted statute 376/2007
Adopted statute 377/2007
Adopted statute 378/2007
Adopted statute 379/2007
Adopted statute 380/2007

Goals and results

Tehtävänä on laatia ehdotus oikeudenkäynnin julkisuutta yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi.

Summary

Laissa oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa olisivat säännökset diaaritietojen, oikeudenkäyntiasiakirjojen, suullisen käsittelyn ja tuomion julkisuudesta sekä asiaan liittyvät menettelysäännökset.

Starting points

Kesäkuussa 2005 oikeudenkäynnin julkisuussääntelyä valmistelleet oikeusministeriön työryhmät jättivät ehdotuksensa oikeusministeriölle (Oikeudenkäynnin julkisuus yleisissä tuomioistuimissa, työryhmämietintö 2005:7 ja Oikeudenkäynnin julkisuus hallintotuomioistuimissa, työryhmämietintö 2005:6)