Skip to content
Media

Behovet av humanitärt bistånd än större än någonsin – Finland finansierar livsmedelsbistånd och trygga förlossningar i krisområden

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2021 11.59 | Publicerad på svenska 2.12.2021 kl. 12.20
Pressmeddelande

FN uppskattar att 274 miljoner människor kommer att behöva humanitärt bistånd 2022. Bland annat de fördjupade konflikterna i Afghanistan och Etiopien ökar behovet. Finland höjer sitt bidrag för att lindra nöd i krisområden, och Finlands humanitära bistånd uppgår till 113 miljoner euro i år.

Enligt FN:s appell om nödhjälp, som offentliggjordes i dag, behöver totalt 274 miljoner människor i 63 länder humanitärt bistånd 2022. Situationen är särskilt svår med tanke på undernäringen och livsmedelsförsörjningen. Antalet undernärda människor har stigit till 811 miljoner. Coronaviruspandemin har ökat våldet mot kvinnor: över 70 procent av de kvinnor som lever i humanitära krisområden har utsatts för sexuellt våld. 

Eftersom den globala humanitära finansieringen inte räcker till för att täcka alla behov, måste biståndet riktas allt noggrannare till de mest utsatta människorna. I Finlands humanitära politik betonas särskilt kvinnor och flickor samt personer med funktionsnedsättning.

”FN har redan länge framhållit att antalet människor i behov av akut hjälp bara ökar. Så är det tyvärr också i år. Finland höjer sitt humanitära stöd för att rädda människoliv och lindra nöd i krisområden. Vi fokuserar särskilt på att förbättra kvinnors ställning och underlätta tillgången till mat”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Finland stärker livsmedelsförsörjningen i humanitära krisländer genom FN:s livsmedelsprogram WFP. Tilläggsfinansieringen på 14 miljoner euro riktas till WFP:s verksamhet i Afghanistan och Etiopien samt till skolmatsprogram i bland annat Somalia, Centralafrikanska republiken och Madagaskar. 

”Skolmåltider förbättrar barnens kost och uppmuntrar familjer att sända också flickor till skolan. På så vis kan skolmaten indirekt skydda barn i konfliktländer mot till exempel värvning till barnsoldater, tvångsäktenskap och övergrepp”, säger minister Skinnari, som är WFP:s skolmatsambassadör.

I samarbete med FN:s befolkningsfond UNFPA stärker Finland kvinnors ställning i humanitära kriser. Med hjälp av Finlands finansiering på 4 miljoner euro erbjuds bland annat trygga förlossningar, mobila kliniker samt fysisk och psykisk vård för dem som utsatts för sexuellt våld.

Tilläggsstöd beviljas också FN:s flyktingorganisation UNHCR för insatser mot coronapandemin på Afrikas horn (3 miljoner euro), FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar UNRWA (3 miljoner euro), Internationella rödakorskommitténs arbete i Syrien (1,2 miljoner euro), Finlands Röda Kors fältsjukhus i Haiti (1 miljon euro) och Finlands Röda Kors försändelser av nödhjälpsmaterial, till exempel tält och kök, till Etiopien (0,5 miljoner euro). Dessutom planeras ett tilläggsbidrag till FN:s fond för katastrofbistånd (CERF). Genom CERF deltar Finland i insatser för att lindra akuta katastrofer och utdragna underfinansierade kriser.

I och med dessa finansieringsbeslut stiger Finlands humanitära bistånd 2021 till 113 miljoner euro. I synnerhet i Afghanistan och Etiopien har de humanitära behoven ökat kraftigt samtidigt som utvecklingsprogrammen har begränsats eller avbrutits helt och hållet. Därför har de medel som reserverats för dessa länder överförts från det långsiktiga utvecklingssamarbetet till humanitärt bistånd. Detta ökar det humanitära biståndets totala belopp och framhäver Afghanistan och Etiopien i den humanitära finansieringen 2021. 

Mer information: 

Lauratuulia Lehtinen, chef för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, utrikesministeriet, tfn +358 469 212 030

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

 

Back to top