Skip to content
Government and ministries Media

Jukka Ihanus utnämnd till statssekreterare

Arbets- och näringsministerietFinansministerietJord- och skogsbruksministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
20.5.2021 14.05 | Publicerad på svenska 20.5.2021 kl. 14.07
Pressmeddelande 321/2021

Torsdagen den 20 maj utnämnde statsrådet juris kandidat Jukka Ihanus till jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs och näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare från och med den 25 maj 2021. Statssekreteraren utnämns för ministerns mandatperiod.

Statssekreterare Ihanus avlade även tjänsteeden vid statsrådets allmänna sammanträde i dag.

Före utnämningen till statssekreterare har Jukka Ihanus varit specialmedarbetare för Centerns ministergrupp sedan juni 2019. Han har också varit specialmedarbetare till statsministrarna Matti Vanhanen och Mari Kiviniemi samt näringsminister Mika Lintilä. Han har även erfarenhet av uppgifter som lagstiftningssekreterare för Centerns riksdagsgrupp. Dessutom har Ihanus innehaft olika uppgifter vid Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf.

Statssekreteraren bistår ministern i uppgifter som anknyter till den politiska styrningen och till beredningen av ärenden. Statssekreteraren biträder och representerar ministern när det gäller utarbetandet av politiska riktlinjer, samordningen mellan ministerierna och sammanjämkningen av ståndpunkter, genomförandet av regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde samt skötseln av EU-ärenden och internationella uppdrag.

Ihanus efterträdare som politisk specialmedarbetare för Centerns ministergrupp blir Tuomas Vanhanen, som för närvarande är finansminister Matti Vanhanens finanspolitiska specialmedarbetare. Tuomas Vanhanen har tidigare varit bland annat kommun- och reformminister Anu Vehviläinens specialmedarbetare och finanspolitisk expert i Centerns riksdagsgrupp.


Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli

Jari Leppä Mika Lintilä
Back to top