Skip to content
Government and ministries Media

Minister Häkkänen träffar Kroatiens och Rumäniens justitieministrar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.8.2018 10.18
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen träffar Rumäniens justitieminister Tudorel Toader och Kroatiens justitieminister Dražen Bošnjaković i Helsingfors den 22 augusti. Mötet gäller samarbetet mellan länderna under det kommande EU-ordförandeskapet.

Rumäniens, Finlands och Kroatiens så kallade trioordförandeskap som inleds den 1 januari 2019 syftar till att säkerställa kontinuiteten i rådets verksamhet. Finland är ordförande i Europeiska unionens råd under juli–december 2019, det vill säga efter Rumäniens och före Kroatiens perioder.

Mötet i Helsingfors är det första mötet mellan dessa tre länders justitieministrar. Vid mötet diskuteras läget med förberedelserna inför ordförandeskapet i respektive land. Ministrarna ska också komma överens om att fortsätta ett aktivt samarbete.

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Antti Häkkänen
Back to top