Skip to content
Media

Opas tarjoaa käytännön työkaluja kuntien väestösuhdetyölle

Ministry of Justice
Julkaisuajankohta 15.9.2022 11.19
Uutinen

Hyvät väestösuhteet vahvistavat kuntien elinvoimaa ja lisäävät yhdenvertaisuutta. Oikeusministeriön julkaisema opas tarjoaa kunnille työkaluja tavoitteelliselle väestösuhdetyölle.

Hyvät väestösuhteet tarkoittavat, että kunnan eri väestöryhmien välillä on myönteistä vuorovaikutusta ja ryhmät suhtautuvat toisiinsa kunnioittavasti ja luottaen. Hyvien väestösuhteiden tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää jännitteitä eri väestöryhmien välillä. Väestösuhteet tapahtuvat ja toteutuvat paikallistasolla arjessa. Kunnat ovat viranomaisina lähellä ihmisten arkea, joten kuntien rooli väestösuhteiden tukemisessa on merkittävä.

Verkossa julkaistun Kunnat väestösuhteita edistämässä – Käytännön työkaluja kuntien väestösuhdetyöhön -oppaan tarkoituksena on tarjota kunnille työkaluja väestösuhdetyön suunnitelmallisuuden lisäämiseksi. Käytännönläheiseen oppaaseen on kerätty eri puolilta Suomea esimerkkejä hyvistä käytännöistä, jotka tukevat työn toimeenpanemista.

Opas on tehty oikeusministeriön koordinoimassa Yhdenvertaisuuden tekijät -hankkeessa, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta (2014–2020). 

Kunnat väestösuhteita edistämässä – Käytännön työkaluja kuntien väestösuhdetyöhön

Lisätietoa:
erityisasiantuntija Mia Luhtasaari, p. 0295 150 130, [email protected]

Back to top