Skip to content
Media

Videotallenteiden käyttäminen hovioikeuksissa toisi useita hyötyjä

Ministry of Justice
Julkaisuajankohta 15.3.2019 12.30
Tiedote

Oikeusministeriössä on valmistunut arviomuistio mahdollisuudesta siirtyä menettelyyn, jossa henkilötodistelu otetaan hovioikeudessa vastaan käräjäoikeudessa tehdyltä kuva- ja äänitallenteelta. Arviomuistion mukaan tämä voisi tuoda merkittäviä hyötyjä oikeusturvan, hovioikeusmenettelyn tarkoituksenmukaisuuden sekä todistajien ja asianomistajien näkökulmasta.

Hovioikeuden edellytykset arvioida näyttöä voisivat parantua, jos se voisi todistajien ja muiden kuultavien henkilöiden uudelleenkuulemisen sijaan vastaanottaa tallenteelta saman näytön kuin käräjäoikeudessa. Tämä johtuu ennen muuta siitä, että kuultavien muistikuvat heikentyvät ajan kuluessa.

Tallenteiden ansiosta asianomistajien ja todistajien ei yleensä enää tarvitsisi saapua hovioikeuteen esittämään kertomustaan uudelleen. Rikosasioissa he voisivat välttyä kohtaamasta vastaajaa toistamiseen. Hovioikeuden pääkäsittelyjä saattaisi myös peruuntua harvemmin, mikä voisi lyhentää käsittelyaikoja ja vähentää kustannuksia.

Kuva- ja äänitallenteiden käytön vuosittaiset kustannukset riippuisivat siitä, missä laajuudessa ja millä tavalla tallennusjärjestelmä toteutettaisiin. Toisaalta valtion varoja voisi säästyä, jos todistelukustannuksia maksettaisiin hovioikeudessa aikaisempaa vähemmän ja pääkäsittelyt peruuntuisivat nykyistä harvemmin.

Arviomuistion mukaan tällainen henkilötodistelun vastaanottamistapa voisi selkeyttää hovioikeuden roolia käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta kontrolloivana tuomioistuimena ja siirtää oikeudenkäynnin painopistettä käräjäoikeuteen. Uudistus olisi mahdollista toteuttaa muuttamatta hovioikeusmenettelyn perusperiaatteita. Tallenteita voitaisiin käyttää kaikissa asioissa tai esimerkiksi vain rikosasioissa tai laajoissa asioissa.

Ruotsin hovioikeuksissa on saatu myönteisiä kokemuksia henkilötodistelun vastaanottamisessa kuva- ja äänitallenteilta. Menettely on ollut Ruotsissa mahdollista vuodesta 2008 lähtien.

Arviomuistio henkilötodistelun vastaanottamisesta kuva- ja äänitallenteelta hovioikeudessa on lähetetty lausunnolle, ja siitä voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 17.5.2019 saakka.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Jukka Siro, puh. 029 515 0021, [email protected]

Arviomuistio henkilötodistelun vastaanottamisesta kuva- ja äänitallenteelta hovioikeudessa

Back to top