Hoppa till innehåll
Media

Användningen av videoupptagningar i hovrätter kan ge flera fördelar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2019 12.30
Pressmeddelande

Justitieministeriet har utarbetat en bedömningspromemoria om möjligheten att övergå till ett förfarande där hovrätten tar emot personbevisning från tingsrätten som bild- och ljudinspelning. Enligt bedömningspromemorian kan detta medföra betydande fördelar för rättssäkerheten, hovrättsförfarandets ändamålsenlighet och ur vittnens och målsägandens perspektiv.

Hovrättens förutsättningar att bedöma bevis kan i fortsättningen förbättras om rätten istället för att på nytt höra vittnen och andra personer från en inspelning kan ta emot samma bevis som tingsrätten. Detta beror framför allt på att de hördas minnesbilder försvagas med tiden.

Tack vare inspelningarna skulle målsäganden och vittnen i allmänhet inte längre behöva infinna sig i hovrätten för att framföra sina berättelser på nytt. I brottmål kan de undvika att möta den svarande på nytt. Hovrättens huvudförhandlingar kanske också inställs mer sällan, vilket kan förkorta behandlingstiderna och minska kostnaderna.

De årliga kostnaderna för bild- och ljudinspelningar beror på i vilken omfattning och på vilket sätt systemet genomförs. Å andra sidan skulle det kunna sparas statliga medel, om det betalades mindre bevisningskostnader i hovrätten och huvudförhandlingarna inställdes mer sällan.

Enligt promemorian kan ett sådant sätt att ta emot personbevisning förtydliga hovrättens roll som en domstol som kontrollerar riktigheten av tingsrättens avgöranden och flytta tyngdpunkten i rättegången till tingsrättsbehandlingen.  En reform av förfarandet ska kunna genomföras utan att grundprinciperna för hovrättsbehandlingen ändras. Inspelningarna kan användas i alla ärenden eller till exempel bara i brottmål eller omfattande mål.

I Sveriges hovrätter har man positiva erfarenheter av att ta emot personbevisning som bild- och ljudinspelning. Förfarandet har varit möjligt i Sverige sedan 2008.

Bedömningspromemorian om mottagandet av personbevisning vid hovrätten som bild- och ljudinspelning har sänts på remiss och kan kommenteras i tjänsten Utlåtande.fi fram till den 17 maj 2019.

Ytterligare information: Jukka Siro, specialsakkunnig, tfn 029 515 0021, [email protected]

Mottagande av personbevisning på bild- och ljudupptagningar vid hovrätterna, bedömningspromemoria

Tillbaka till toppen