Skip to content
Media

Yhdenvertaisuuden tekijät – hankkeesta käytäntöihin

Ministry of Justice
Mia Luhtasaari
Riikka Pennanen
Julkaisuajankohta 31.10.2022 11.18
Kolumni

Oikeusministeriössä on vuoden 2021 alusta asti koordinoitu Yhdenvertaisuuden tekijät -hanketta. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää työkaluja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitteluun sekä yhdenvertaisuustyön kehittämiseen. Lisäksi tarkoituksena on ollut lisätä tietoisuutta syrjimättömyydestä ja monimuotoisuudesta.

Yhdenvertaisuuden tekijät -hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta. Oikeusministeriön kumppaneina hankkeessa ovat yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Helsingin kaupunki. Hanke tukee pääministeri Marinin hallitusohjelmassa linjattua Rasismin vastaista ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelmaa (2021–2023).

Yhdenvertaisuuden tekijät päättyy tammikuussa 2023, joten aika sen tuloksien keräämiseen on käsillä.

Oikeusministeriön toimet ovat keskittyneet pääasiassa kolmeen isoon kokonaisuuteen. Ensimmäinen niistä on Kunnat väestösuhteita edistämässä -opas, joka on laadittu kunnille tukemaan hyvien väestösuhteiden edistämistä. Väestösuhteet tapahtuvat ja toteutuvat paikallistasolla, kuntalaisten arjessa, joten kunnat ovat keskeisessä asemassa väestösuhteiden toteutumisessa. 

Opas laadittiin yhteistyössä pilottikuntien kanssa. Yhteisissä keskusteluissa painottui tarve strategiselle väestösuhdetyölle, johon opas kannustaa. Lisäksi se kerää yhteen väestösuhdetyössä havaittuja hyötyjä ja antaa esimerkkejä hyvistä käytänteistä.

Toinen työn kehittämisalue oli parantaa ja kehittää olemassa olevaa verkkotyökalua, jonka avulla eri toimijat voivat laatia yhdenvertaisuussuunnitelman. Tavoitteena oli keventää, yhtenäistää ja visualisoida suunnitteluun tarjottuja materiaaleja. 

Lopputuloksena on Yhdenvertaisuussuunnittelun ABC -verkkosivu. Verkkosivun tarkoituksena on tarjota käyttäjälle perustietoa suunnitteluvaiheista, vinkkejä prosessin tueksi sekä inspiroivia ja käytännönläheisiä puheenvuoroja aiheeseen liittyen. Yhdenvertaisuussuunnittelua tukevia työkaluja ja koulutuksia pyydetään enemmän kuin mihin pystymme vastaamaan – toivomme, että tämän täydentyvän työkalupakin avulla pystymme jatkossa vastaamaan meille tuleviin pyyntöihin entistä tehokkaammin.

Kolmannen toimenpiteen tarkoituksena oli lisätä ja laajentaa tietoisuutta yhdenvertaisuusteemoista helposti lähestyttävässä muodossa. Tuloksena syntyi Y-festivaali, uudenlainen kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma, jota juhlittiin lokakuussa 2022.

Kaikille avoin tapahtuma nosti esiin yhdenvertaisuuteen liittyviä teemoja taiteen, kulttuurin ja puheohjelman keinoin. Pehmee-kollektiivin kuratoimaan moninaiseen ohjelmaan lukeutui muun muassa musiikkia, paneelikeskusteluja, tanssiesityksiä, lyhytelokuvia, performansseja, installaatioita ja työpajoja. Ohjelman keskiössä olivat vähemmistöihin kuuluvien ihmisten omat näkökulmat.

Kentältä kuuluva viesti on selkeä: hankkeen kehittämille työkaluille on tarvetta. Sillä on merkitystä, että ministeriö tekee moninaista yhdenvertaisuutta edistävää työtä uudenlaisella ja arkailemattomalla otteella.

Yhdenvertaisuuden tekijät on esimerkki menestyksekkäästä yhteistyöstä neljän yhdenvertaisuutta edistävän viranomaisen välillä. Lämmin kiitos hankekumppaneillemme!

Kunnianhimoinen työ yhdenvertaisuuden eteen ei kuitenkaan ole kertahankkeella valmis, vaan se vaatii jatkossakin panostusta ja yhteistyötä.

Kirjoittajat

Mia Luhtasaari työskentelee erityisasiantuntijana oikeusministeriössä.

Riikka Pennanen työskentelee oikeusministeriössä viestintäasiantuntijana yhdenvertaisuushankkeiden parissa.

 

Mia Luhtasaari Riikka Pennanen
Back to top