Pikaluottosääntelyn kehittäminen

OM040:00/2017 Statute drafting

Valmistellaan virkatyönä hallituksen esityksen muotoon tehtävä ehdotus, jossa muun muassa laajennetaan korkokatto koskemaan myös vähintään 2000 euron suuruisia luottoja. Myös korkokaton rikkomisen seuraamuksia tiukennetaan yleisesti siten, että kuluttajalla ei olisi korkokaton rikkomistilanteissa velvollisuutta maksaa luottokustannuksia lainkaan.

Project status

Basic information In progress

Project number OM040:00/2017

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 3.11.2016 –

Date of appointment 3.11.2016

Law drafting

HE kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta

Parliamentary reply EV 284/2018

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mm. kuluttajansuojalain 7 lukua kuluttajaluotoista. Muutosten pääasiallisena tavoitteena on vähentää kalleimpien kuluttajaluottojen aiheuttamia velkaongelmia.

Minister in chargeOikeusministeri Antti Häkkänen

Additional information

  • Processed by: Finnish Council of Regulatory Impact Analysis

Legislative plan for autumn session 2018

Contact person
Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos
tel. 02951 50554

Goals and results

Tavoitteena on kehittää kuluttajaluottoja koskevaa lainsäädäntöä erityisesti kalliiden kuluttajaluottojen aiheuttamien velkaongelmien vähentämiseksi.

Summary

Valmistellaan virkatyönä hallituksen esityksen muotoon tehtävä ehdotus, jossa muun muassa laajennetaan korkokatto koskemaan myös vähintään 2000 euron suuruisia luottoja. Myös korkokaton rikkomisen seuraamuksia tiukennetaan yleisesti siten, että kuluttajalla ei olisi korkokaton rikkomistilanteissa velvollisuutta maksaa luottokustannuksia lainkaan.

Starting points

Oikeusministeriössä valmistui helmikuussa 2017 virkatyönä tehty arviomuistio, jossa kartoitettiin, millä tavoin pikaluottojen aiheuttamia ongelmia voitaisiin vähentää lainsäädäntömuutoksilla. Arviomuistio oli laajalla lausuntokierroksella, joka päättyi 31.3.2017. Lausuntotiivistelmä valmistui kesäkuussa 2017.

Hallituksen esitysluonnos valmisteltiin oikeusministeriössä virkatyönä. Työtä tukemaan oikeusministeriö asetti 20.4.2018 seurantaryhmän. Esitysluonnos oli lausuntokierroksella 25.6.-10.8.2018. Lausunnoista on laadittu oikeusministeriössä tiivistelmä.

Read more

Ministry of Justice Decision 26.4.2019 11.37
Ministry of Justice Decision 25.4.2019 11.55