Matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamista koskevan sääntelyn muuttaminen

OM005:00/2021 Statute drafting

Muutetaan matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamista koskevaa sääntelyä siten, että täydennetään sääntelyä, joka koskee sallittuja toimia hylyllä.

Basic information Completed

Project number OM005:00/2021

Case numbers VN/825/2021

Set by Ministry of Justice

Term/schedule – 18.6.2021

Date of appointment

Law drafting

HE laiksi matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Added to session on 19.4.2021
 • 2

  Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 19/2021
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Current stage: Statute adopted

Parliamentary reply EV 83/2021

Lakia matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta täydennetään viranomaisten tutkintatoimenpiteitä koskevalla säännöksellä.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Legislative plan for spring session 2021

Contact person
Jussi Matikkala, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 486
[email protected]

Goals and results

Sääntelymuutoksilla pyritään varmistamaan, että tarvittavat viranomaistoimet voidaan suorittaa.

Summary

Muutetaan matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamista koskevaa sääntelyä siten, että täydennetään sääntelyä, joka koskee sallittuja toimia hylyllä.

Starting points

M/S Estonian hylyn kyljessä on havaittu vaurioita, joiden syntyä ja mahdollista merkitystä aluksen uppoamisen kannalta on katsottu tarpeelliseksi selvittää. Alustavaan arviointiin osallistuvat Viron ja Ruotsin onnettomuustutkintaviranomaiset. Onnettomuustutkintakeskus on nimennyt alustavaan arviointiin yhteyshenkilön ja tälle tukiryhmän. Alustavien tutkintatoimien perusteella selviävät tarpeelliset jatkotutkintatoimet.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.