Matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamista koskevan sääntelyn muuttaminen

OM005:00/2021 Säädösvalmistelu

Muutetaan matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamista koskevaa sääntelyä siten, että täydennetään sääntelyä, joka koskee sallittuja toimia hylyllä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM005:00/2021

Asianumerot VN/825/2021

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu – 18.6.2021

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.4.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 19/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  12.5.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 83/2021

Lakia matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta täydennetään viranomaisten tutkintatoimenpiteitä koskevalla säännöksellä.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jussi Matikkala, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 486
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Sääntelymuutoksilla pyritään varmistamaan, että tarvittavat viranomaistoimet voidaan suorittaa.

Tiivistelmä

Muutetaan matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamista koskevaa sääntelyä siten, että täydennetään sääntelyä, joka koskee sallittuja toimia hylyllä.

Lähtökohdat

M/S Estonian hylyn kyljessä on havaittu vaurioita, joiden syntyä ja mahdollista merkitystä aluksen uppoamisen kannalta on katsottu tarpeelliseksi selvittää. Alustavaan arviointiin osallistuvat Viron ja Ruotsin onnettomuustutkintaviranomaiset. Onnettomuustutkintakeskus on nimennyt alustavaan arviointiin yhteyshenkilön ja tälle tukiryhmän. Alustavien tutkintatoimien perusteella selviävät tarpeelliset jatkotutkintatoimet.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.